Kadın cinayetleri için yeni yasa teklifi

18 Mart 2011

 

NTVMSNBC / 16.03.2011

 

CHP’li Erbatur, kadın cinayetlerinde verilen cezalarda indirim uygulanmaması için yasa teklifi hazırladı. Teklif; namus, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle cinayet işlenmesi halinde, kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

TBMM – CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, kadınlara karşı işlenen cinayetlerde verilen cezaların indirime tabi tutulmaması için yasa teklifi hazırladı.

 

Teklifle, Türk Ceza Kanunu’nun ”haksız tahrik” ve kasten öldürme suçunun nitelikle hallerini düzenleyen iki maddesinde değişiklik yapılıyor. Teklif, ”namus saikiyle işlenen kasten öldürme suçları, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle işlenen kasten öldürme suçları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle işlenen kasten öldürme suçlarında” haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını öngörüyor.

 

Ayrıca teklif; namus saikiyle, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle cinayet işlenmesi halinde, kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

 

MEVCUT YASA YETERSİZ


TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, artan kadın cinayetlerinin kaygı verici boyutu aştığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

 

”Resmi istatistiklere baktığımızda neredeyse günde 5 kadın öldürülmektedir. Mevcut yasaların kadın cinayetlerinin önüne geçme noktasında ne kadar yetersiz olduğu, işlenen cinayetlerin sayısının giderek artmasından da görülmektedir. Kadın cinayetlerinde verilen cezalara, başka hiçbir cinayet türünde verilmediği kadar fazla ceza indirimi uygulanması, cezaların caydırıcı niteliğini ortadan kaldırmaktadır.

 

Yasaları kadın cinayetlerinin önlenmesini sağlayacak şekilde düzenlemek yasa koyucuların görevi olduğu gibi, bu yasaların amacına uygun olarak uygulanmasını sağlamak da yine devletin görevidir. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurmak üzere kadın örgütlerinin verdiği mücadeleler sonucunda bu konu kamuoyunun gündemine taşınmış, hatta geçtiğimiz yıllarda oluşturulan basınç, yeni yasal düzenlemeler yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi noktasında etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle TCK’da değişiklik yapılması şarttır.”