İstismarcıya ‘ömür boyu’ yasak geliyor

19 Haziran 2012

 

Sabah / 19.06.2012

 

BURCU ÇALIK

Yeni tasarıya göre çocuk istismarcıları, hapis cezasını çekse bile ömür boyu çocukla ilgili işlerde çalışamayacak. Üvey anne ve baba da cinsel istismar tanımına alınıyor.

 

Aile Bakanı Fatma Şahin’in talimatıyla çocuk haklarına yönelik eksiklikleri saptamak ve yapılacak yeni düzenlemeleri belirlemek amacıyla oluşturulan Bilimsel Çalışma Grubu, yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü çalışmalara son şeklini veriyor. Bakanlık bürokratları ile akademisyenlerden oluşan heyetin öncülüğünde hazırlanan yasa taslağıyla başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunlarında yapılacak radikal değişiklikler gündeme gelecek. Buna göre yapılması planlanan düzenlemeler şöyle :

ENSESTİN KAPSAMI GENİŞLEDİ
Çocukları istismar edenlerin neredeyse yüzde 90’ının aile ve akraba gibi yakınlardan oluşmasına yönelik saptamalar sonrasında ensest de yasanın kapsamına alınıyor. Enseste karşı 15 yaşından büyük çocuklar için de soruşturmada şikâyete dayalı olmayan ve etkin ceza yaptırımı getirilen suç tanımlaması yapılacak. TCK’nın cinsel istismarla ilgili suçları düzenleyen 102, 103’üncü maddelerine “üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen, evlatlık ve koruyucu aile” ifadeleri de eklenerek, kapsam genişletilecek.

TACİZCİYE ‘AĞIR CEZA’
Cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının faillerinin, bu suçlardan mahkumiyet hallerinde cezanın infazı ve sonrasında “ömür boyu” güvenlik tedbiri olarak çocuklarla ilgili alanlarda istihdam edilmesi önlenecek. Bu süre suçun türüyle orantılı olarak belirli bir zaman kısıtlamasına giderek de gerçekleştirilebilecek.

ADLİ TIP RAPORU TARİHE KARIŞIYOR
18 yaşın altındaki herkesin “çocuk” kabul edileceği yasa taslağında TCK’nın 104’üncü maddesinde geçen “şikayet üzerine” ifadesi de kaldırılacak. Çocukla cinsel ilişkide bulunanların cezalandırılmasında “şikayet” şartı aranmayacak. Enseste yönelik cezalar artırılacak. Cinsel istismara uğrayan her çocuğun ruh sağlığının bozulduğu kabul edilerek. Yargı sürecinde Adli Tıp raporu zorunluluğu kaldırılacak.

KİMYASAL TEDAVİ TASARIDAN ÇIKTI
Hazırlanan yasa taslağında kamuoyunda “hadım” olarak bilinen ve cinsel istismar faillerinin kimyasal tedavi ile geçici ve kalıcı olarak testosteron hormonlarının azaltılmasını öngören uygulama yer almayacak.