İşte 8’lerin sınav takvimi

24 Eylül 2013

Hürriyet / 24.09.2013

Nuran ÇAKMAKÇI
Milli Eğitim Bakanlığı, 8’inci sınıflara uygulanacak merkezi sınav tarihlerine kadar tüm öğrencilerin aynı konuları işleyebilmesi için program hazırladı.

Her dersin konularının hangi haftalarda yapılacağı ve öğretmenlerin hangi tarihlerde yazılı yapacakları da programda yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa uygulayacağı ve Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine getirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) sağlıklı işleyebilmesi için program hazırladı. Program, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip imzasıyla tüm valiliklere gönderildi. Her dönem Türkçe, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve teknoloji, matematik, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılacak merkezi yazılıların tarihine kadar işlenecek konular çizelgede yer aldı. Ayrıca, öğretmenlerin kendi yapacakları yazılılar için de bir öneri sunuldu. Öğretmenler, isterlerse Bakanlığın hazırladığı çizelgeye göre yazılılarını yapacak ya da başka bir tarihte düzenleyebilecekler.

Valiliklere gönderilen yazı şöyle:

“Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konularla sınırlı olacak. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından, ikinci dönem merkezi sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenecek. Çalışma takviminde belirtildiği şekilde konuların süresi içinde işlenmesi ve öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacak. Çizelgede ortak sınavların dışında öğretmenlerin yapacağı diğer yazılılar için belirtilen tarihler öneri niteliğindedir. Öğretmenler kendi yazılılarını belirleyecekleri bir tarihte de yapabilecek.”

İLK SINAV EKİM SONU

Okullar, Bakanlığın hazırladığı takvimi uyguladıkları takdirde, şu yolu izleyecekler:
Ekim ayının son haftası öğrenciler Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil derslerinden öğretmenleri tarafından yapılacak birinci yazılı sınava girecekler.

Kasım ayının son haftasında sınav sistemine dahil olan tüm derslerden merkezi sınavlar yapılacak. Bu sınavlar, bir dönemde 3 yazılı sınav yapılan Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve yabancı dil derslerinden ikinci sınav sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden birinci sınav olarak değerlendirilecek.

Ocak ayının ikinci haftasında öğrenciler bir dönemde üç yazılı sınav yapılan derslerden 3’üncü sınava, iki yazılı sınav yapılan derslerden 2’nci sınava girecekler.
Birinci dönem sonu karne notları hesaplanırken öğrencinin; okulda yapılan yazılı sınavlardan, performans ve proje ödevlerinden ve merkezi sınavlardan aldığı notlar toplanıp sınav sayısına bölünerek öğrencinin dönem sonu puanı belirlenecek.
Birinci dönem sonunda her öğrenci için tüm derslerden aldığı dönem sonu not ortalamaları ağırlıklandırılarak dönem sonu başarı puanı hesaplanacak.

Mart ayının son haftasında, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil derslerinden ikinci dönem birinci yazılı sınavına girecekler.

Nisan ayının son haftasında sınav sistemine dahil olan tüm derslerden merkezi sınavlar yapılacak. Bu sınavlar bir dönemde 3 yazılı olan derslerden ikinci, iki yazılı sınav yapılan derslerden birinci sınav olarak değerlendirilecek.

Mayıs ayının son haftasında bir dönemde üç yazılı yapılan derslerden üçüncü, iki yazılı yapılan derslerden ikinci yazılı sınavlar yapılacak.

İkinci dönem sonunda her öğrenci için tüm derslerden aldığı dönem sonu not ortalamaları ağırlıklandırılarak dönem sonu başarı puanı hesaplanacak.