ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi’ne davet

22 Şubat 2012

Sizleri “Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği” (ISPCAN) ve “Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği”nin 9-12 Eylül 2012’de İstanbul’da düzenleyeceği 19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Ankara’da 1988 yılında kurulmuş olan Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, çocuk istismarı alanında çok çeşitli çalışmalar yürütmüş ve birçok eğitim toplantısı ve kongre düzenlemiştir. 2001 yılında ISPCAN’in 8. Avrupa Bölgesel Toplantısını da yine İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Dernek bu etkinlikleri nedeniyle 2006 yılında ISPCAN’in “Türkiye partneri” olmaya hak kazanmıştır.

Kongrenin teması “Her Çocuk Önemlidir. Çocukların korunması için yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıkların desteklenmesi” olarak belirlenmiştir. Uzun yıllardır yapılan pek çok çalışma çocuk istismarıyla mücadele etme ve önlemede en etkin yolun kaynakların ve çabaların birleştirilmesinden geçtiğini göstermektedir. Bu kongrede de katılımcıların çocuk istismarını fark etme, tedavi etme ve önleme kapsamında insan kaynaklarını en iyi biçimde kullanmanın yollarını tartışıp, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini geliştireceğini umuyoruz.

Dünyanın en büyüleyici kentlerinden biri olan İstanbul’da sizleri de Eylül 2012’de aramızda görmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Figen Şahin                                                     Joan Van Niekerk

Kongre Eş Başkanı (TSPCAN)                                    Kongre Eş Başkanı (ISPCAN)