Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Türkiye 4. izleme raporunu yayınladı

10 Şubat 2011

Avrupa Konseyinin bağımsız uzmanlardan oluşmuş izleme mekanizması olan “Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu” (ECRI), Türkiye hakkındaki dördüncü izleme dönemi raporunu bugün yayınladı. Raporların İngilizcesine ve Türkçesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Türkçesi için: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Turkey/TUR-CBC-IV-2011-005-TUR.pdf

İngilizcesi için: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Turkey/TUR-CBC-IV-2011-005-ENG.pdf