İnsanlara vurmak yanlıştır ve çocuklar da insandır!

31 Mart 2016

İnsanlara vurmak yanlıştır ve çocuklar da insandır!

Çocukların yetişkinler gibi saygı görme hakları vardır, fiziksel dokunulmazlık hakkına sahiptirler ve yasa gereği çocuklara eşit koruma sağlanması yani yetişkinlerden fazla koruma sağlanması gerekir. Çocuklara Her Türlü Fiziksel/Bedensel Cezanın Her Ortamda Yasaklanması Gerekiyor! Çünkü çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, ÖNLENEBİLİR!

Yasaklamanın temel amacı ebeveynleri cezalandırmak, suçlu konumuna getirmek değil, çocuklara karşı şiddeti önlemektir. Yasanın amacı kovuşturma değil, önlemedir; çocuklara zarar verici saldırıların gerçekleşmeden önce önlenmesidir. Türk Ceza Kanunu’ndaki 232/2 maddesindeki “idaresi altinda bulunan” “sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisi” çocukları bir kendisine korumakla yükümlü yetişkinin nesnesi durumuna düşürmekte ve böylece çocukların insanlık onurlarını zedeleyici bir hüküm içermekte olduğu için yasadan çıkarılmalıdır. Çünkü yasa maddesinde belirtilen kötü muamele zaten bir suçtur! Disiplin yetkisi ve bakmakla yükümlü olmak çocuğa ne kadar az ya da küçük olursa olsun şiddet kabul edilemez! ÖNLENEBİLİR!

 Çocukların Bedensel Cezalandırılması Kampanyası Yayınları

Politika Notu

Download (PDF, Unknown)

Kampanya Görselleri

Banner

web_banner_795x300

Facebook Kampanyası Görseli

facebook_reklam_orijinal

Kampanya Etkinliklerinden

8 Aralık 2015 Çocuklara Fiziksel Cezanın Sonlandırılması İçin Birlikte Harekete Geçiyoruz Paneli Tartışma Notları

Download (PDF, Unknown)

İsveç’te Çocukların Bedensel Cezalandırılma Yasağına Hukuki Perspektiften Bir Bakış 

Pernilla Leviner – Doçent Doktor, Stockholm Çocuk Hakları Merkezi, Hukuk Fakültesi, Stockholm Üniversitesi

Download (PDF, Unknown)

Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi

Peter Newell, Koordinatör

Download (PDF, Unknown)

OLUMLU DİSİPLİN 
Sibel ERENEL, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti, YÖRET Vakfı Başkanı

Download (PDF, Unknown)

Kampanya Bilgi Kaynakları 

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum No. 8 Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı

Download (PDF, Unknown)

Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi tarafından hazırlanan rapor

Download (PDF, Unknown)

Sorular ve Yanıtlar: Çocuklara yönelik fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması

Download (PDF, Unknown)

Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber

Download (PDF, Unknown)

Parental Use of Corporal Punishment in Europe: Intersection between Public Health and Policy

Download (PDF, Unknown)

Kampanya Haberleri 

Download (PDF, Unknown)