İNSAN HAKLARI DERNEĞİ TOPLANTI DAVETİ

30 Mayıs 2013

 
30.05.2013
Sayı: 204/2013/124-132
Konu: Toplantı hakkında.
KURUM BAŞKANLIĞI’NA
Adana Pozantı’da yaşanan çocuklara cinsel istismar, işkence ve kötü muameleden sonra şimdi de İzmir Şakran ve Antalya Çocuk Cezaevi’nde çocuklara yönelik istismar, kötü muamele ve ağır işkence iddiaları basına ve kamuoyuna yansıdı. İzmir Şakran cezaevinde çocuklara işkence ve onur kırıcı muamele yapıldığı, Antalya’da cinsel taciz, işkence ve istismar yapıldığı bilgilerinin ulaşması üzerine ÇHD, İHD ve milletvekilleri konuları araştırmış ve bu şikâyetleri doğrular nitelikte bulgulara ulaşılmıştır.
Bu nedenle bugünden yarına çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarın karşısında birlikte durabilmek adına 3 Haziran 2013 Pazartesi günü saat: 16.00’da İHD Genel Merkezinde (Necatibey Caddesi No: 82 Kat: 6 Daire: 11-12 Demirtepe/Ankara) Sivil Toplum Örgütleri ile toplantı düzenlenecektir.
Katılımınızı ve ilginizi dileriz.
Saygılarımızla,
İsmail Boyraz
Genel Sekreter
Tarih: 03.06.2013
Saat: 16.00
Yer: İHD Genel Merkezinde (Necatibey Caddesi No: 82 Kat: 6 Daire:11-12 Demirtepe/Ankara

İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları savunucusu
tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 9 temsilciği ve 8849 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’deki en eski ve en
büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, ‘insan hak ve özgürlükleri’ konusunda çalışmalar
yapmaktır.”