İmama ‘Kader’ cezası

17 Ocak 2014

Hürriyet / 17.01.2014

Umut ERDEM / ANKARA

CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesi, Siirt Pervari’de nüfus cüzdanı yaşına göre 11.5 yaşında imam nikâhıyla evlendirilen ve 14’ünde ölen Kader Erten’den yola çıkarak “çocuk gelinler” ile ilgili bir kanun teklifi verdi.

Teklifte evlenme yaşının 18 olması ve bu yaştan önce dini nikâh kıyan imamlara da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Türk Ceza Kanunu’nda, “Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir” hükmü yer alıyor.

Medeni kanuna göre ‘Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.’

Diyanet yetkilileri yaptıkları araştırma sonunda Kader’in nikâhını kıyan kişinin Diyanet kadrosunda olmadığını söyledi.