ICC’nin YouTube Çocuk Hakları Televizyonu Açıldı!

20 Kasım 2012

Uluslararası Çocuk Merkezi ‘Çocukların Haklarına’ dair bilgi sunmak ve bu bilginin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla YouTube Çocuk Hakları Televizyonu Açıldı!

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NÜN 23. YILDÖNÜMÜNÜ  KUTLUYORUZ

Çocuk Haklarına dair Sözleşme – Çocukların İnsan Hakları Sözleşmesi

İnsan Hakları, insanın (bireyin) mümkün olabilecek en iyi koşullarda yaşaması ve gelişmesi için temel değerdir. Bu haklar, sağlık, yemek, barınak, eğitim, şiddetten korunma, hastayken bakım/tedavi  ve katılım gibi haklardır.  Katılım hakkı en temel vatandaşlık ve insanlık hakkıdır. Kişinin kendisiyle ilgili kararlar konusunda düşüncesini özgürce ifade etmesi ve bu doğrultuda hizmet beklemesini de içerir.Dolayısıyla yaş, cinsiyet, dil, din ve ırk ve etnik grup ayırdedilmeksizin tüm insanların hakları aynıdır. İnsan haklarına herkesin saygılı olacağı bir ortamı talep etmek bireyin, bunu gerçekleştirmek ise Devletin sorumluluğudur.

Toplumun en hassas konumunda olan çocukların ve ergenlerin haklarının korunmasına özel önem verilmesi gereklidir; çünkü onlar ihmal ve istismara karşı yetişkinlerden daha savunmasızdırlar. Çocukların haklarının uluslararası toplumda tanınması, yasal çerçeve ile korunması ve devletlerce gerçekleştirilecek programlar ve projelerle uygulanmasının sağlanması için hazırlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme bundan 23 yıl önce 20 Kasım 1989’da BM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilip, 2 Eylül 1990 tarihinde  uluslararası yasa olması için gerekli asgari 20  ülkenin onayı ile  uluslararası yasa niteliğine kavuştu. Çocuk Haklarına dair Sözleşme 193 ülkenin onayı ile Evrensel anlamda onaylanmış olan tek insan hakları sözleşmesidir.

Ülkemiz Sözleşme’yi 27 Ocak 1995 tarihinde onaylayarak Taraf Devlet olmuş,  Sözleşme’nin 44-45inci maddeleri gereğince bugüne kadar Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne ülkemizdeki uygulamalara ilişkin üç rapor sunmuştur. Komite’nin altmışıncı oturumunda  Türkiye’nin bu son raporuna ilişkin olarak yapılan toplantısında (15 Haziran 2012 tarihindeki 1725 sayılı toplantı)  ülkemizin sunduğu rapora ilişkin sonuç gözlemleri kabul edilmiştir. Şimdi beklenen, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Sonuç Gözlemleri doğrultusunda ülkemizde çocuklarına ilişkin program ve projelerde çocuklara yönelik daha öncelikli adımlar atılması olacaktır.

Bu yıl  Dünya Çocuk Hakları Günü ülkemizde daha geniş çapta kutlanmaktadır.

Uluslararası Çocuk Merkezi ayrıca içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının olanaklarından yararlanmayı da ilke edinmiştir. Bu doğrultuda Merkezimiz 20 Kasım 2012 Dünya Çocuk Hakları gününü  taçlandırmak ve siz çok değerli internet kullanıcılarının bilgilerine sunulmak üzere,  yepyeni bir atılımla bilgiye erişimin en hızlı yollarından biri olan YouTube vasıtasıyla çocuk hakları ile ilgili bilgilerin duyurulması çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi-ICC Çocuk Hakları TV’nin  uzmanlarla   gerçekleştirdiği ve sürekli güncelleştirerek gündemde tutmayı  planladığı ‘Çocuk Hakları Sohbetleri’ böylelikle kullanıcıların bilgisine sunulacaktır.

Keyifli izlemeler dileriz. HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN!

http://www.youtube.com/ICCcocukhaklariTV

Uluslararası Çocuk Merkezi ve Çocuk Hakları

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)’nin vizyonu çocuklar, gençler, kadınlar ve toplum için daha iyi bir yaşam kalitesi ve gelişiminin sağlanmasıdır. Merkezimizin bu vizyona ulaşmak için saptadığı  misyon ise tüm çocuklar için, çocuklarla birlikte savunuculuk yapmak ve ulaşabilecekleri en üst sağlık düzeyine erişim ve gelişim için Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ışığında çalışmaktır.

 

Uluslararası Çocuk Merkezi

Adres: Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane Binası 06800, Ankara, TÜRKİYE

E-posta: icc@icc.org.tr  Twitter: @aatftc Facebook http://www.facebook.com/BilkentICC

Websiteleri: www.icc.org.tr, www.cocukhaklariizleme.org, www.cocukhaklariizleme.org/cocukhaklari

Tel: +90 312 290 2714, Fax: +90 312 266 6929 / +90 312 266 4678