Her 10 çocuktan birine okul kapalı

19 Kasım 2009

 

Sabah /18.11.2009

TÜİK, İLO ve üniversitelerin son verilerine göre Türkiye’nin çocuk çalışan manzarası oldukça kötü. “Çocuk işçi” kapsamına giren 5-14 yaş arası kız çocukları haftada 300 saat çalıştırılıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Koordinatörlüğü’nde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi’nin saptamalarına göre, 6-14 yaş arasındaki her 10 çocuktan birine okul kapalı. Okula gidemeyen her beş çocuktan üçü ise kız.