Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar ile ilgili 2013 İstatistikleri

19 Agustos 2014

Kaynak: TÜİK

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarla ilgili istatistik çalışması 1997 yılında, seçilmiş 27 ilden derlenen verilerle başlatılmıştır. İllerin seçilmesinde; il nüfusları, illerdeki çocuk sanık sayıları ve işlenen suç türleri dikkate alınmıştır. 2007 yılından itibaren ise illerin tamamı kapsanmıştır. Çalışmanın amacı; çocuk olarak değerlendirilen 18 yaş altı bireylerde çocuk suçluluğunun neden ve boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi ve gerekli sistem modellerinin oluşturulmasıdır.

Çalışma güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş veya geçmemiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş her bir çocuğu, diğer bir ifadeyle her bir olayı ifade etmektedir. Üretilen ayrıntılı istatistikler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK)’dan alınan verilerle oluşturulmaktadır.

Ayrıntılı istatistikler, “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” adı altında manyetik ortamda sunulmakta ve Kurumumuz web sayfası veri tabanları bölümünde yayımlanmaktadır. Çalışmada yer alan tanımlar, EGM ve JGnK tarafından kullanılan tanımlar olup web sayfamızın metaveri bölümünde açıklanmıştır. Yıllık olarak hazırlanan istatistikler, bundan böyle Haber Bülteni ile de kamuoyuna duyurulacaktır.

Güvenlik birimlerine 2013 yılında 273 571 çocuk geldi veya getirildi

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2013 yılında, 2012 yılına göre %11,6 arttı. Çocukların %57,9’unun 15-17 yaş grubunda, %25’inin 12-14 yaş grubunda, %17,1’inin ise 11 yaş altı çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların 2013 yılında %68,6’sı erkek, %31,4’ü ise kız çocuğu oldu.

   Geliş nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, 2012-2013

Suça sürüklenen çocuk sayısı 2013 yılında %14,5 arttı

Güvenlik birimlerine kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile yani suça sürüklenme nedeni ile gelen 115 439 çocuğun %88,7’si erkek ve %11,3’ü ise kız çocuğu oldu. Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı 2013 yılında, 2012 yılına göre %30, mağdur çocuk sayısı ise %8,8 arttı. Çocukların 2013 yılında, %44,5’i mağdur, %42,2’si suça sürüklenme, %5,9’u kayıp (bulunan), %3,1’i bilgisine başvurma ve %4,2’si de diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenen çocuklar en çok yaralama olaylarına karıştı

Suça sürüklenme ile güvenlik birimlerine getirilen 115 439 çocuktan 42 540’ı yaralama suçu ile isnat edildi. Bu suçu 33 038 çocuk ile hırsızlık, 10 504 çocuk ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi. Ayrıca, 4 269 çocuk mala zarar verme, 4 020 çocuk ise tehdit suçu ile isnat edildi.

Adli birimlere 103 278 çocuk sevk edildi

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %54,8’i ailesine teslim edilirken, %37,8’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise %3 oldu. Ancak geliş nedeni suça sürüklenme olarak değerlendirildiğinde; çocukların %85,2’si adli birimlere sevk edilirken, %13,5’i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların %87,8’i ailesine, %3,3’ü yakınlarına/akrabasına, %2,3’ü sosyal kuruma teslim edilirken, %2,9’u da adli birimlere sevk edildi.

Geliş nedenine ve bağımlılık yapan madde kullanma durumuna göre güvenlik birimine           gelen veya getirilen çocuklar, 2013

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %24,4’ü bağımlılık yapan madde kullandı

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen 115 439 çocuğun %41,9’u bağımlılık yapan madde kullandı. Bu çocukların 32 849’unun sigara, 4 439’unun esrar, 3 046’sının sigara ve esrar, 2 970’inin de sigara ve alkol kullandığı görüldü.

Tüm tablolar:

Download (PDF, 514KB)