Gündem Çocuk Derneği: Türkiye’de “Çocuk Adalet Sistemi” Çökmüştür

27 Mayıs 2013

 

Haberler / 27.05.2013

 

Gündem Çocuk Derneği, çocukların, ceza infaz kurumlarında tecavüzden dayağa, kötü muameleden işkenceye her türlü insanlık dışı muameleyle karşılaştıklarına ve Türkiye’de çocuk adalet sisteminin çöktüğüne dikkat çekerek, çocukların insan…

 

Gündem Çocuk Derneği, çocukların, ceza infaz kurumlarında tecavüzden dayağa, kötü muameleden işkenceye her türlü insanlık dışı muameleyle karşılaştıklarına ve Türkiye‘de çocuk adalet sisteminin çöktüğüne dikkat çekerek, çocukların insan haklarının korunması konusunda sorumluları, harekete geçmeye çağırdı Gündem Çocuk Derneği, çocukların, ceza infaz kurumlarında tecavüzden dayağa, kötü muameleden işkenceye her türlü insanlık dışı muameleyle karşılaştıklarına ve Türkiye‘de çocuk adalet sisteminin çöktüğüne dikkat çekerek, çocukların insan haklarının korunması konusunda sorumluları, harekete geçmeye çağırdı.

 

Gündem Çocuk Derneği’nden yapılan açıklamada, Türkiye‘nin, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi onaylamasının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, bugün çocukların, ceza infaz kurumlarında tecavüzden dayağa, kötü muameleden işkenceye her türlü insanlık dışı muameleyle karşılaştıkları belirtildi. Kapalı kurumlarda çocuklara yönelik insanlık dışı muamelenin acımasızca ve sistematik bir şekilde sürdüğü vurgulanan açıklamada, “Bugün Türkiye‘de çocuk adalet sisteminin çöktüğü ortadadır. 2011’de münferit olarak tanımlanan ihlaller, 2013’te artarak, acımasız ve sistematik hale gelmiştir. Çocukların insan haklarının korunması konusunda sorumluları, harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.

 

-DERHAL YAPILMASI GEREKENLER-

 

İnsanlık dışı muameleleri yapan, izin veren, göz yuman yetkililerin cezasız kalıyor olmasının, bu muamelelerin önlenememesinin en önemli nedeni olduğu dile getirilen açıklamada, çocuk adalet sistemi içerisinde insan hakları bağlamında kabul edilemez deneyimleri olan çocuklar için derhal yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

 

“-Türkiye’de ceza infaz kurumlarında bulunan tüm çocuklar ikamet ettikleri il ve ailelerine yakın kurumlara yerleştirilmeli ve bu konu genel bir ilke olarak ele alınarak bu konuda bir mevzuat geliştirilmelidir.

 

-Başta Şakran Cezaevi ve Antalya L tipi olmak üzere çocukların bulunduğu tüm infaz kurumlarının ivedilikle, özgürlüklerinden yoksun bırakılmış çocukların nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını değerlendirmek üzere bütüncül bir inceleme ve soruşturmaya tabi tutulmalıdır.

-İncelemeler öncelikle TBMM tarafından oluşturulacak bir araştırma komisyonu ile hızla yapılmalıdır.

-İnceleme, soruşturma ve ziyaretler Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

-Düzenli incelemeler için sivil toplum örgütlerinden oluşan bağımsız izleme mekanizmaları kurulmalıdır.

-Çocukların “çocuk’ olduğunun ve bu tür hak ihlallerinin çocukların yaşamında kalıcı ve telafisi çok zor izler bıraktığının unutulmaması gerekir.

-Kapalı kurumlarda bulunan çocukların yaşadıkları il, etnik köken, siyasi olaylarla ilişkilendirme vb. nedenlerden dolayı hak ihlallerine açık hale geliyor olmalarının dikkate alınmalıdır.

-Çocukların infaz kurumlarında karşılaşmış oldukları hak ihlallerinin önlenmesi, tespiti ve sorumluların cezasız kalmaması için etkin hak arama ve bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gereklidir.” – Ankara