Gündem Çocuk Derneği: Cezaevlerinde çocuklara işkenceye artık yeter

3 Ocak 2014

T24 / 03.01.2013

Gündem Çocuk Derneği: Çocuklarına işkence uygulayan bir ülke yitiktir, kayıptır
Hülya Karabağlı / ANKARA

Gündem Çocuk Derneği, son dönemde cezaevlerinde çocuklara yönelik insanlık dışı muamele ve onur kırıcı tutum ve şiddete yönelik her yerden yükselen seslere dikkat çekerek “Çocuklara yönelik işkenceye son. Artık yeter” dedi. Dernek, özgürlüklerinden yoksun bırakılmış çocukların nasıl muameleye maruz kaldıklarının ortaya çıkarılması için başta Sincan olmak üzere tüm cezaevlerinde inceleme ve soruşturma talebinde bulundu. Gündem Çocuk Derneği’nin yazılı açıklaması şöyle:
Çocuklarına işkence yapan bir ülke yitiktir, kayıptır. Herkesi çocukların kaldığı tüm kurumları birlikte izlemeye ve çocuklar için adalet talebini yükseltmeye davet ediyoruz.
“Sincan Cezaevi’nde 12 çocuğa saldırı” başlığı ile çıkan haber ceza infaz kurumlarında çocukların insanlık dışı ve onur kırıcı deneyimler yaşadıklarını göstermektedir. Pozantı’dan Şakran’a, Antalya’dan Kürkçülere, Sincan’a ve daha birçok ceza infaz kurumlarında kalan çocuklar, aileleri, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve medya kuruluşları dönem dönem çocukların karşı karşıya kaldıkları şiddeti gündeme taşımaktadır.

Her duyduğumuzda her öğrendiğimizde; bu tür uygulamaların sona ermesini, cezasız kalmamasını ve çocukların kaldığı bu kurumların bağımsız ziyarete açılmasını gerektiğini söyledik, adalet talep ettik. Ancak bu kez de Sincan’da yaşanan olay gösterdi ki; Devlet bu konuda herhangi bir önlem almıyor, çocukları koruma yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

ARTIK YETER!

Acil olarak,

– Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış çocukların nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını değerlendirmek üzere başta Sincan Cezaevi olmak üzere çocukların bulunduğu tüm infaz kurumları, bütüncül bir inceleme ve soruşturmaya tabi tutulmalıdır.

– Söz konusu inceleme, soruşturma ve ziyaretler Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

– Sincan’da çocuklara kötü muamele ve işkenceyi uygulayanların ve buna göz yumanların da bir an evvel yargılanmaları ve cezasız kalmamaları için; bu haberler savcılar tarafından ihbar olarak değerlendirilmelidir.
Ayrıca süreçte çocuklara özgü bir adalet sisteminin gerekliliği olarak;

– Öncelikle çocukların “çocuk” olduğunun ve bu tür hak ihlallerinin çocukların yaşamında kalıcı ve telafisi çok zor izler bıraktığının unutulmamasını,

– Kapalı kurumlarda bulunan çocukların yaşadıkları il, etnik köken, siyasi olaylarla ilişkilendirme vb. nedenlerden dolayı hak ihlallerine açık hale geliyor olmalarının dikkate alınması,

– Hak ihlallerinin incelenmesi, araştırılması ve cezalandırılması ile ilgili süreçte çocukların daha fazla örselenmesini ve etiketlenmesini önleyecek bir yaklaşım sergilenmesini,
– Çocukların infaz kurumlarında karşılaşmış oldukları hak ihlallerinin önlenmesi, tespiti ve sorumluların cezasız kalmaması için etkin hak arama ve bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesini talep ediyoruz.

Çocuklarına işkence uygulayan bir ülke yitiktir, kayıptır. Türkiye çocukları için bir an evvel ayağa kalkmalı ve adalet için sesini yükseltmelidir