Gündem Çocuk: Bakanlık 18 yaş altı çocukları fişlemeye başladı

11 Haziran 2013

Timetürk / 11.06.2013

Gündem Çocuk Derneği, Adalet Bakanlığı’ nın, tüm savcılıklardan Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 18 yaş altındaki çocukların kimlik bilgilerini istediğini bildirdi.

Gündem Çocuk Derneği, Adalet Bakanlığı’nın, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çektiği genelgesini ‘Çocuklar Fişleniyor’ başlığı ile gündeme taşıdı. Bakanlık, savcılıklardan, gözaltına alınan 18 yaş altındaki tüm çocukların kimlik bilgilerini istedi.

Hülya Karabağlı’nın T24’teki haberine göre Gündem Çocuk Derneği, Adalet Bakanlığı’nın, tüm savcılıklardan Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 18 yaş altındaki çocukların kimlik bilgilerini istediğini bildirdi. “ Çocuklar Fişleniyor” diyen Dernek,”18 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi başta TC Anayasa olmak üzere; Çocuk Koruma Kanunu, Adli Sicil Kanunu, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır” dedi. Gündem Çocuk Derneği’nin, uyarı nitelikli yazılı açıklaması şöyle:

‘Fişlemeye Adalet Bakanlığı da katıldı’

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2013/2409/36004 tarih ve sayılı yazısı ile tüm Savcılıklardan, 18 yaş altındakiler de dahil olmak üzere Gezi Parkı eylemlerine katılıp gözaltına alınanların T.C. Kimlik Numaralarını istedi.

Oysa, 18 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi başta TC Anayasa olmak üzere; Çocuk Koruma Kanunu, Adli Sicil Kanunu, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Çocukların bilgilerini verenler suç işler

Bu yazı ile, ifade özgürlüklerini kullanan ve aralarında çocukların da olduğu yurttaşların insan haklarını ihlal eden Adalet Bakanlığı’nın söz konusu resmi yazısıyla ilgili olarak; derhal yürütmeyi durdurma kararının alınmasını (açıkça hukuka aykırı olması sebebiyle) işlemin iptal edilmesini, bu bilgileri isteyen ve veren kişi ve kurumlar hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmasını istiyoruz.

Çocuk kamu denetçisi nerede?

Konuyla ilgili Kadın, Çocuk ve Engelli Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı ise bu bildiriyi ihbar sayarak üzerine düşen görevi acilen yerine getirmeye çağırıyoruz!

Unutulmamalıdır ki; devletlerin yasalar ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca çocuğun insan haklarına saygı gösterme, çocuğun insan haklarını koruma ve geliştirme yükümlülüğü vardır.

Hastanelere gelen eylemcilerin kayıtları polise verildi

Hükümet; yaşanan olaylarda polisin uyguladığı şiddeti durdurmak ve halkın talebini dinlemek yerine bu olaylara dahil olan aralarında çocukların ve gençlerin de olduğu yurtaşları çeşitli yollarla fişlemeye başladı.

Şimdiye kadar, hukuka aykırı bir şekilde, sürecin başından itibaren gözaltına alınanların fotoğrafları çekildi. Hangi gerekçeyle çekildiği sorulduğunda ‘savcının talimatı’ olduğu söylendi. Yazılı talimatı istenince ‘sözlü talimat’ dendi. Hukuki alt yapısı olmadan, son derece keyfi uygulamalarla kişilerin cep telefonlarına ve digital aygıtlarına el kondu. Hastanelere gelen yaralı eylemcilerin kayıtları polise verildi.