Gençliğin hayali yurtdışı

16 Kasım 2011

 

NTVMSNBC / 16.11.2011

Aralarında imam hatip, özel, fen ve Anadolu liseleri öğrencilerinin de bulunduğu 2 bini aşkın liseliyle yapılan araştırmaya göre her 100 gençten 60’ının hayali yurtdışında yaşamak.

Genç Hayat Vakfı’nın İstanbul’da aralarında Anadolu öğretmen ile imam hatip liseleri ile özel, fen ve meslek liselerinin de yer aldığı 12 farklı okul türünden 21 okulda 1277’si kadın olmak üzere 2037 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırma “liseli profili”ni ortaya çıkardı.

 

Bu profil öğrencilerin yaşamlarının en keyifli dönemleri olan gençliklerini yaşayamadıklarını, stres, baskının yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik şiddet altında olduklarını gösterdi. Her 100 gencin 60’ı ise fırsatını bulduğu anda ülkeyi terk etmeye hazır. Gençlerin en büyük sorunlarının başında “istedikleri eğitimi alamamaları ve üniversite sınavları” geliyor. Her 100 gençten 23’ü yeterli eğitim alamamayı en çok önemsediği sorun olarak görürken, yüzde 21’i de üniversite sınavlarını ilk sıraya koyuyor. Yüzde 57’sine göre mevcut eğitim sistemi bağımsız bir kişilik geliştirmelerine engel. Yüzde 43.8’i okul yönetimlerinin istek ve taleplerini dinlemediğini düşünüyor.

 

ŞİDDET HER YERDE
Gençlerin yüzde 60’ı gençliklerini yaşayamadıklarını söylerken, yüzde 78.6’sı gençliği stresli, yüzde 61.7’si de korkuların yoğun yaşandığı dönem olarak tanımlıyor. Habertürk gazetesinin haberine göre, gençler hem okulda hem de ailede fiziksel ve duygusal şiddet görüyor. Ailesinin fiziksel şiddetiyle en fazla Anadolu imam hatip ve fen lisesi öğrencileri karşılaşıyor. “Ailesi tarafından fiziksel şiddete maruz kalan arkadaşın var mı?” sorusuna fen liseliler yüzde 23.1 oranında “evet” derken, bu oran Anadolu imam hatip öğrencilerinde yüzde 20.5, çok programlı lise öğrencilerinde yüzde 16.1, Anadolu öğretmen liselerinde yüzde 15.4.

 

ÖZEL ‘SÖZEL’DE FARK ATIYOR
Bu kez soru “Ailesinin hakaret, küfür, tehdit gibi duygusal şiddetine maruz kalan var mı?” diye sorulduğunda yüzde 34 oranıyla özel lise öğrencileri ilk sırada geliyor. Onları yüzde 31.3 ile sağlık meslek, yüzde 30.8’le fen, yüzde 30.1’le Anadolu imam hatip liseleri izliyor. Ailede fiziksel şiddet en düşük özel okul öğrencileri arasında. Ancak duygusal şiddet en yoğun bu okulların öğrencilerinin ailelerinde yaşanıyor. Bu da öğrenci ebeveynlerinin genellikle yükseköğrenim mezunu olmaları nedeniyle fiziksel şiddetten kaçındıkları ancak sözel şiddeti “şiddet” olarak algılamadıklarını gösteriyor.

 

Araştırma tüm okul türlerinde öğrencilerin birbirlerine şiddet uyguladığını gösteriyor. Kendilerini sürekli itip kakan, rahatsız eden öğrenciler olduğunu söyleyenler ilk sırada yüzde 15.4 oranıyla mesleki ve teknik liseler ile imam hatip liselerinin öğrencileri. Bu oran genel liselerde yüzde 12.6, akademik seçici liselerde 8.4. Anket öğrencilerin daha çok 9. sınıfta şiddetle karşılaştıklarını gösteriyor. Öğretmenlerin kendilerine karşı kötü davrandığını söyleyen öğrencilerin oranı da erkeklerde yüzde 33.3, kadınlarda 24.4 olması öğrencilerin öğretmenlerinden de şiddet gördüklerini gösteriyor. Okuduğu okuldan en az memnun olanlar yüzde 31.2 oranıyla çok programlı lise öğrencileri. En mutlu olanlar ise yüzde 76.6 ile Anadolu, yüzde 73.7 ile sağlık meslek ve yüzde 72.4 ile Anadolu imam hatip liseleri.

 

HAYALLERİ YURTDIŞI
Gençlerin okulda eksikliğini çektiklerinin başında 48.9 oranıyla internet, fiziki mekân ve araç gereçler geliyor. İkinci sırada eğitimin kalitesi var. Kaliteden en fazla yüzde 20.3 oranıyla imam hatip lisesi öğrencileri şikâyet ediyor. Gençlerin yüzde 80’ni yurtdışına çıkmamış. Ancak 100 gençten 60’ı “imkân verilirse yurtdışında yaşamak istiyor.” Yaşamak istedikleri ülkeler ise ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya olarak sıralanıyor. Yurtdışında en fazla yaşamak isteyen liseliler yüzde 66.5 oranıyla Anadolu, öğretmen, fen ve özel liselerin içinde olduğu akademik seçici liseler grubu. Her iki imam hatip lisesi öğrencisinden biri de fırsatını bulsa ülkeyi terk edecek.

 

TUTKULARI YERLİ DİZİ
Araştırma öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıklarını da ortaya çıkardı. Gençlerin yüzde 33.1’i her gün haber izlediğini söylerken, her gün yerli dizi izleyenlerin oranının da yüzde 23 olması günde ortalama birkaç saatlerini ekran başında geçirdiklerini gösteriyor. Yerli dizi izlenmesinde cinsiyetler arasında farklılık yok. Erkeklerin yüzde 21.2’si, kadınların yüzde 26.6’sı her gün yerli dizi izliyor. Yerli dizileri en fazla yüzde 33.3 oranıyla mesleki teknik, yüzde 21.8 oranıyla imam hatip liselerinin izlediği görülüyor. Gençler en az belgesel, kadın ve tartışma programlarına ilgi gösteriyor.