Gençler gelecekleri ve meslekleri için kaygılı

18 Mayıs 2011

NTVMSNBC / 18.05.2011

Lisede okuyan öğrencilerin yüzde 48,3’ü istediği üniversiteyi ve bölümü kazanamamaktan endişeli; yüzde 44,3’ü ise yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeniyle istediği bölüme giremeyeceğini düşünüyor.

İSTANBUL – Ümraniye’deki devlet ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinden bin 47 kişi düzenlenen araştırmaya katıldı.
Anabilim Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı bölümünün hazırladığı projeye Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile araştırmaya katılan 14 okulun rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri destek verdi.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 48,3’ü ‘istediği üniversiteyi ve bölümü kazanamamaktan’ endişe ederken, yüzde 44,3’ü ise ‘yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile istediği bölüme yerleşememekten’ düşünüyor.

Ayrıca öğrencilerden yüzde 33,6’sı ‘istediği yüksek gelir ve yaşam düzeyine ulaşamamaktan’, yüzde 33’ü ise ‘üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmamaktan’ ve yüzde 32,8’i de ‘toplumda prestiji yüksek bir işte çalışamamaktan’ endişe ediyor.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA KAYGILI

Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir sonuç ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla kaygı taşıması oldu.

İstediği üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağından endişe eden kızların oranı yüzde 53 iken erkeklerin oranı yüzde 42, yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile istedikleri alanda yerleşemeyeceğinden endişe etme oranı kızlarda yüzde 50 iken erkeklerde yüzde 37 olarak tespit edildi.

GELİR SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE ENDİŞE ARTIYOR

Araştırmada bir diğer ilginç sonuç ise düşük gelirli ailelerin çocuklarında ortaya çıktı. Gelir düzeyi 750 TL ve altında olan ailelerin çocukları gelecekten en çok endişe duyan grup olarak ortaya çıkıyor.