Gelin, engelleri birlikte kaldıralım!

10 Mayıs 2011

NTVMSNBC / 10.05.2011

Herkes için erişilebilir kentler ve yaşadığınız mekanda engelsiz bir çevre için “EngelsizKent.org”…

İSTANBUL – “Engelsiz Kent”, engelli vatandaşların yanı sıra, hamileler, çocuklar, yaşlılar, bebek arabalı ebeveynler, hareket kısıtlılığı hisseden herkes ve yaşadığı alana duyarlı tüm vatandaşların katılımıyla, kentsel hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan, bağımsız bir bilgi paylaşım platformu.
Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Metehan Gültaşlı tarafından temelleri atılan bu platform, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlar gibi engelsiz kent konusunda söz sahibi olan tüm aktörleri buluşturuyor. Bu sayede aktörler arası işbirliklerinin, bilgi paylaşımının ve toplumun tüm kesimlerindeki farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bu farkındalığı söze dökebilme fırsatı sağlayan “Engelsiz Kent” platformunda, katılımcı bir anlayışla paylaşılan fikirlerin, görüşlerin ve örneklerin, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm paydaşlara aktarılmasıyla, kentlerde fiziksel çevrenin niteliğinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Temmuz 2005`de yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile kentlerin engelliler için uygun bir yaşam alanı haline getirilmesi konusunda, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar verildi. Bu çerçevede platform, yerel yönetimlerin söz konusu bu sorumluluklarını yerine getirme aşamalarında da bir başvuru kaynağı olacak.

Herkes için erişilebilir engelsiz kentsel çevrenin oluşturulması ana amacıyla hareket eden platformda, engelsiz kente ilişkin fiziksel tasarım kurallarının yanında Türkiye’den ve dünyadan en iyi uygulama örneklerine de yer veriliyor.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından da desteklenen Engelsiz Kent platformu, tüm vatandaşları, içinde yaşadıkları sokağa, caddeye duyarlı olarak, çevreye dair gözlemlerini, övgülerini, eleştirilerini paylaşmaya, katılımcı olmaya ve karar mekanizmalarında yer almaya davet ediyor.