Evden kaçan çocuklara özel merkez geliyor

10 Mayıs 2012

 

Milliyet / 10.05.2012

 

İl ve ilçelerde örgütlü bir Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulması planlanıyor. Çocuğa yönelik suçların cezalarında ağırlaştırıcı düzenlemeler yapılacak. Evinden kaçan çocuklar için özel koruma merkezleri oluşturulacak

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, çocuğa karşı işlenen suçlara getirilecek cezalardan, ülke çapında “çocuk koruma” sisteminin geliştirilmesine kadar çok sayıda yeni düzenleme yapılmasına olanak sağlayacak “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi”, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun imzasına açıldı. Belgeye göre, önümüzdeki 4 yıllık süreçte çocuk hakları ile ilgili mevzuatta köklü değişiklikler yapılacak. Aile ve çocuk hizmetlerinin Türkiye genelinde koordinasyonunun sürdürülebilmesi amacıyla il ve ilçelerde örgütlü ve icracı yapıda Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacak.
Belgeye göre çocuk hakları alanında 2016’ya kadar hayata geçirilecek faaliyetler özetle şöyle:
–  Anayasa ve yasalarda çocuğa ilişkin hükümler ayrı birer madde halinde düzenlenecek. Mevzuattan çocuk haklarının uygulanmasına engel teşkil edecek hükümler çıkarılacak. Her türlü çocuk istismarının tespiti ve caydırıcı önlemlerin geliştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak. Çocuğa yönelik suçların cezalarını ağırlaştırıcı düzenlemeler yapılacak.
–  Suça sürüklenen çocuklara ceza hukuku yaklaşımı dışında bakabilen yeni bir özgün çocuk hukuku yaklaşımı geliştirilecek.
–  Üniversitelerde Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezleri açılacak ve enstitüler kurulacak.
–  Eğitim kurumlarında engelli çocukların eğitim imkânlarından yararlanmalarını kolaylaştırmak için tüm okullarda “çocuk dostu” mimari düzenlemeler yapılacak. Eğitimde fiziki, sözel ve duygusal her türlü şiddetin önlenmesi için yeni bir model oluşturulacak.
–  “Çocuk sağlığı standartları” belirlenecek. Bütün çocuklara, bu standartlara uygun şekilde, öncelikle aileleri, ailelerin yetersizliği halinde ise, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenli ve sürekli hizmet sunulacak.
–  Evlerinden kaçan çocuklar için “özel koruma merkezleri” açılacak. Aileye dönüşü sağlanan çocuklar ise izlenecek ve desteklenecek.
–  Ülke ölçekli etkin bir “Çocuk Koruma Sistemi” yapılandırılacak.
–  Aile ve çocuk hizmetlerinin Türkiye genelinde koordinasyonun sürdürülebilmesi amacıyla il ve ilçelerde örgütlü ve icracı yapıda Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacak. Strateji Belgesi’nin uygulanma ve koordinasyon görevi de kurulması öngörülen bu bakanlığa ait olacak.
–  Çocuk haklarının uluslararası alanda savunulması ve çocuk acil yardımlarını gerçekleştirmek amacıyla “Türkiye Çocuk Fonu” oluşturulacak. Hükümet, fon için kaynak ayıracak.

Medyaya ‘çocuk ayarı’
–  Medya ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar çocuk hakları temelinde yeniden düzenlenecek. İhlallere yönelik etkin ve ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanacak.

 

“Alo Çocuk Hakları” 
–  Çocuk hakları uygulamaları ve ihlalleri ile ilgili izleme ve değerlendirme yapacak bir “Türkiye Çocuk Konseyi”, Kamu Denetçiliği Kurumu içinde Çocuk Ombudsmanlığı kurulacak.
–  Eğitim ve araştırma odaklı “Alo Türkiye Çocuk Hakları” modeli hazırlanacak.

 

Türkiye’nin ilk  özel’ sporcusunu ağırladı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen ve gülle atmadaki 9.13’lük derecesiyle Londra Paralimpik Olimpiyat Oyunları barajını geçerek yarışma hakkını kazanan Ayşegül Tahtakale’yi makamında kabul etti. Şahin, ”Bizim 14 bin altın evladımız var. Hepsi altın gibi çocuklar. Milletimizden, evlatlarımızla daha çok kaynaşmalarını, onları daha çok sahiplenmelerini ve onlara dua etmelerini istiyoruz” dedi.
AA