Ev ödevi yapmayı sevmiyor mu?

9 Ekim 2012

 

Milliyet / 09.10.2012

 

“Oğlum derslerini bitirdin mi?” ya da “Kızım ödevini yaptın mı?” sorularını duymayan yoktur. Bu soruların yarattığı baskılar nedeniyle ev ödevi yapmak, çocuklar için bunaltıcı bir sürece dönüşebilir.

 

Reem Nöroloji Merkezi’nden Uzman Dr. Mehmet Yavuz’a göre;  öğrenme yalnızca okulla sınırlı değil, okul dışındaki sürecin de kontrol edilmesi ve  düzenlenmesi gerekiyor.

 

Yavuz, ev ödevinin çocuk ve aile için yarattığı sorunları anlattı: “Ödevin amacı, öğrencilerin anne-baba, öğretmen ya da bir başka öğreticiden bağımsız olarak, kendi çabalarıyla bir işi tamamlamasıdır. Böylece çocuk kendi kendine sürekli artan bilgiye ulaşabilir ve o bilgileri işleyerek kendi düşünme biçimini oluşturabilir. Çocukların ödev yapma koşulları, bireysel tercihleri doğrultusunda düzenlenmeli.

 

Angarya olarak görmesinÖdev yapma alışkanlığının bilinçli şekilde kavranıp, devamlılığının sağlanması için çocuğa ödev yapması gerektiğinin neden önemli olduğu anlatılmalı. Çocuklar, ödevlerin gereksiz ve angarya görevler olduğunu, kendilerini ders çalışmaktan alıkoyduğunu düşünebilirler. ‘Ben bunları zaten biliyorum ödeve ne gerek var ki?’ diye yakınabilirler. Bu nedenle ödevlerin de bir çeşit ders çalışma pozisyonu olduğu ve gereksiz   olmadığını telkin edin.

 

Motivasyonunu yüksek tutun

Belli aralıklarla ödeve mola verilmesi ve molalarda ödüllendirmek, çocuğun motivasyonunu artırır. Uyku ve yemek saatlerinin düzenli olmasına da özen gösterilmeli. Çocuk okuldan geldiğinde dinlenmesi için ona belli bir süre verilmeli. Çocuklar bu süre de anne-babasıyla sohbet edebilir, oyun oynayabilir ve yemek yiyebilir. Ödev için ayıracağı süreye çocukla birlikte karar verilmeli.

 

Desteğinizi eksik etmeyin

Ödev yapma sürecinde çocuğunuza yardım edin. Bu, ödevi sizin yapacağınız anlamına gelmez ama ona nasıl yapması gerektiğini konusunda rehber olabilirsiniz. Mesela; sözlüğe nasıl bakacağını gösterebilir, bilgiye nasıl ulaşacağını öğretebilir ve yönlendirici olabilirsiniz. Böylece duygusal gelişimine de destek olursunuz. Ödevlerin anne-baba ya da aile büyükleri tarafından yapılması, çocukları tembelliğe sürükleyebilir. Çocuklara ödevlerin bağımsız olarak kendileri tarafından yapılması gerektiği izah edilmeli ve ölçülü şekilde gerekli durumlarda müdahale edilip yol gösterilmeli.

 

Mutlaka kontrol edinÖdevlerin okulda öğretmene sunulmadan önce anne baba tarafından kontrol edilmesi, çocuklara yaptıkları hataları düzeltme ve eksikleri giderme fırsatı verir. Diğer taraftan öğretmenler, yapılan ödevleri dikkatle incelemeli,  sonraki ödevler için teşvik ve motive edici tutum sergilemeli. Çünkü çocuğun özene bezene hazırlayıp sunduğu ödevlerin, öğretmenler tarafından fazla dikkate alınmaması, onların ödev yapma hatta ders çalışma şevkini kırabilir. Şayet çocuğun, ‘Ödev yapacağım da ne olacak? Öğretmen bakmıyor’ serzenişleri olursa, okulla iletişime geçin.

 

Evdeki huzur önemliİyi bir ev ortamı ve aile ilgisinin ödev yapmada akademik başarıyı artırmada önemli rolü var. Ailelerin olumsuz tutumları çocukları ebeveynlerinden ve ödev yapma alışkanlığından uzaklaştırabilir. Öğrencilerin bu tutumları; ailelerin engellemeleri, ısrarları ve destek sağlamamalarından kaynaklanabilir.  Bu nedenle çocuğun çabaları, anne-baba tarafından takdir edilmeli, her zaman desteklendiği hissi verilmeli.

 

Ödev yapma sürecinde   ebeveynler, çocuğun direnciyle   karşılaşırlarsa onu motive etmek için olumlu bir dil ve ılımlı tutum sergilemeli. Buna rağmen çocuğun direnci ve ödev yapmaya olan isteksizliği devam ediyorsa öncelikle öğretmeniyle   işbirliği içine girilmeli, gerek görülürse okulun veya başka bir birimin rehberlik hizmetinden destek alınmalı.”

 

ORTAMI AYARLAYIN

 

 * Ses, ışık ve mobilya düzeni  gibi değişkenler konusunda çocuğa  uygun ortamlar sağlayın.

* Çalışma odasında televizyon gibi dikkatini dağıtacak eşya ya da cihaz bulundurmayın.

* Oda ısısını 23 dereceye ayarlamak uygun olur.