Erkek çocuklarımız da ‘kadına şiddet’ eğilimli!

19 Aralık 2013

Vatan / 19.12.2013

ÇINAR ÖZER / ANKARA

Erkek çocuklarımız da ‘kadına şiddet’ eğilimli! RESMİ BÜYÜT Çocuklarda şiddet algısı araştırıldı. Erkekler kadına şiddetin haklı gerekçesi olduğunu savunuyor: ‘Erkek bir olur affeder iki olur affeder üç olur laf eder, 4’te şiddet uygular’

Ortaokul ve lise çağındaki erkek çocukların “kadına yönelik şiddettin haklı gerekçesi olduğu” görüşünü benimsediği, kız çocukların ise “erkek egemen yaklaşımı” kabullendiği ortaya çıktı.

Nüfus bilim Derne UNFPA’nın (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) desteğiyle, Ankara, Aydın ve Erzurum’da, ortaokul ve lise öğrencilerinin, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet hakkında ne düşündüklerini araştırdı. Öğrencilerin görüşlerinin yazıldığı ve bunlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları” raporunda çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Kadın izinsiz sokağa çıkamaz

Kadının çalışmasının onaylanmaması alt sosyoekonomik düzeyde daha ön planda yer almıştır. En önemli göstergeler arasında “gece sokağa çıkmama” yer almaktadır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kız ve erkek gruplarda genç kız ve kadınların gece sokağa çıkması, bazı kesimlerde ise gündüz sokağa çıkması tartışma konusu olmuştur. Her iki durumda da kadının erkeğin izni ile sokağa çıkması söz konusudur. Genç kızların ye-tiştirilmeleri sırasında içinde bulunulan sosyal ve kültürel ortam çerçevesinde namus, cinsellik rolleri gibi etmenlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirtmektedirler. Görüşülen yaş grubunda namusun kadın üzerinden tanımlanması söylemini kabullendikleri görülmektedir.

Kadının da hakları var (AYDIN)

– 8. sınıf (erkek): Bir olur affeder, iki olur affeder, üçte laf eder, dörtte şiddet uygular.

– 11. sınıf (kız): Kadın erkek eşit olduğu için birbirinin görevini yapmak zorundadır. n 6. sınıf (kız): Eğer adam kadına “sana ne” diyebiliyorsa, kadın da diyebilmeli.

– 7. sınıf (kız): Kadın ev işleri yapılsın diye yaratılmadı, onun da hakları var.

Bayan daha kuvvetsiz (ERZURUM)

– 11. sınıf (kız): Babanın çalışıp eve ekmek getirmesi lazım. Anne de ev işlerini sağlar.

– 12. sınıf (erkek): Erkek yapması gerekenleri yapmalı, bayan da yapması gerekenleri yapmalı.

– 12. sınıf (erkek): Allah bayanı erkeğe eşit olarak yaratsaydı karşılıklı olarak şiddet uygulayabilirlerdi. Ama Allah bayanı erkekten daha kuvvetsiz olarak yaratmış.

Aşağılamak çok yıkıcı (ANKARA)

– 9. sınıf (kız): Ben erkeğin mutfağa girmesini yakıştıramam.

– 10. sınıf (kız): Bence hakaret kadın ruhuna yapılan en büyük şiddet. Bedensel olarak şiddetle bir yere varamadıklarını gördükleri zaman kadını aşağılamaya başlıyorlar. Yıkıcı. İki kişinin arasında hiçbir şey bırakmıyor.