Eğitimde yeni dönem denetimsiz ‘dershane’

24 Ekim 2013

Milliyet / 24.10.2013

Özel dershanelerin açılacağı binalarda meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile alkollü içki satılan yerlerin bulunması da mümkün olabilecek.

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Ankara

Dershanelerin kapatılması ile ilgili süreçte sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve yönetmeliğinde yapacağı değişikliklerle 1 Ocak’tan itibaren “sınavlara yönelik öğrenci yetiştiren” kurumlar için yeni bir dönem başlayacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle “dershane” kavramı milli eğitim sistemi içerisinden çıkarılacak.

Yeni düzenlemeye göre bundan sonra “dershane” adıyla herhangi bir kurum açılamayacak; ancak başka bir isimle kurulacak “okula yardımcı” kuruluşlara da engel olunamayacak. Yeni açılacak merkezler yalnızca MEB denetimi dışında kalacak. Buna göre artık bir özel öğretim merkezi açmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmak ve Valilikten onay almak gerekmeyecek.

Tabela zorunluğu yok
Kurum sahibi, işletmeyi kapatma kararı aldığında personele ya da öğrencilere bildirimde bulunmak zorunda olmayacak. Kurum, el değiştirirken, başka bir yere nakledilirken veya öğretim programı ilavesi yaparken valilik iznine tabi tutulmayacak.

İstemeyen kurumlar tabela kullanmayabilecek. Yani merkezin adı, nereye bağlı olduğu bilgilerinin bir levhada açıkça gösterilmesi gerekmeyecek. Özel dershanelerin açılacağı binalarda meyhane,kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile alkollü içki satılan yerlerin bulunması da mümkün olabilecek.

Kitaplara onay yok
Açılacak merkezler her yıl ağustosta, milli eğitim müdürlüğüne “yıl sonu raporu” göndermek zorunda olmayacak. Hazırlanan ders çizelgeleri ve öğretim programları artık il milli eğitim müdürlükleri tarafından; okutulacak ders kitapları ise MEB tarafından onaylanmayacak.

Öğretmene denetim yok
Dershanelerde ilk defa görev alan öğretmenlere valilik ya da kaymakamlık tarafından izinverilmesi gerekmeyecek. Öğretmenin mesleki yeterlilikleri konusunda denetim yapılamayacak. Öğretmenlerin çalışma izin onayları olmayacağı için izinlerde belirtilen derslerin dışındaki alanlarda derslere girmesine de engel olunamayacak.

Şikâyet mercii yok
MEB denetimi kaldırılınca kurumlarda karma eğitim yapılması şartı da ortadan kalkacak. Öğrenci ücretlerinin tespiti, ilanı ve tahsil edilmesi konusunda, alınan ücretlerin ilan edilen miktarlara uygun olup olmadığı denetlenmeyecek. Kurumda ortaya çıkan sıkıntılar için herhangi bir şikayetmercii bulunmayacak.