Ebrize Çeltikçi: ‘Âkil Çocuk Grubu’na Meclis’te Grup Odası tahsis edilsin

23 Nisan 2013

 

T24 / 23.04.2013

 

Ebrize Çeltikçi: Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, çocuklar kendilerine ilgilendiren her türlü politikaya katılım hakkına sahiptir.

 

Hülya Karabağlı / Ankara

 

Çocuk Hakları Zirvesi Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, 81 il Okul Meclisi Başkanlarından oluşan ‘Akil Çocuk Grubu’na TBMM’de Grup Odası tahsis edilmesini önerdi. “Akil Çocuk Meclisleri böylelikle işlerlik kazanır. Anayasa’dan, çocuk haklarına kadar en önemli çalışmalarda mutlaka yer almalılar” dedi. Çeltikçi, Anayasa’da ‘herkes’ ve ‘hiç kimse’ diye başlayan tüm maddelerin başına, “Çocuk- büyük herkes”, “ çocuk büyük hiç kimse’ diye değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çeltikçi, ifadelerde yapılacak değişikliklerin çocukların anayasal vatandaşlık hakkının tanınmasına ve tescil edilmesine dayanak oluşturacağını ifade etti.

 

Çocuklar, izleyici olmaktan çıkmalı

 

Ebrize Çeltikçi,  ‘ Çocuklar izleyici olmaktan çıkmalı “ diyor.  Çocukların,  Anayasal ve Yasalardan,  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarını bilmediklerini anlatan Çeltikçi, “Büyükler de bilmiyor; ama bunları öğretecek ve toplumu aydınlatacak kesim yine çocuklar. Çocuklar; dikkate alınmalı ve 81 ilin Çocuk Meclis’ine aktif bir görev verilmeli.

 

Büyükler ‘kıyafet değişsin’ ; ‘ 4+4+4 diyor’?

 

Yetişkinlerin, çocuklar adına 4+4+4, kılık kıyafet gibi birçok hayati konuda politika belirlediğine dikkat çeken Çeltikçi, “Oysa ki; çocuklar hayatlarına ve geleceklerine ilişkin karar oluşturmada ve politika belirlemede aktif rol alabilir. Zaten, Çocuk Hakları Sözleşmesi buna izin veriyor. Sözleşmeye göre, çocuklar kendilerine ilgilendiren her türlü politikaya katılım hakkına sahiptir.  Böylelikle çocuklar katılım haklarını kullanarak vatandaşlık bilincine küçük yaşta kavuşturulabilir”.

Ebrize Çeltikçi, Atatürk’ün, çocuk, haklarına verdiği öneme dikkat çekti. Atatürk’ün cinsiyet ayrımcılığı dahil hiçbir ayrımcılığa izin vermediğini söylediği bayram kutlaması mesajında şunları söyledi:

Yıl 1921, Milli Hakimiyet (Ulusal Egemenlik) bayramının 1. yıldönümünü kutlamak için erkek ve kız mekteplerine davetiye gönderen Dar-ül Muallimin (Öğretmen Okulları) Mezunları Cemiyeti, kız ve erkek tüm çocukların bu bayrama hazırlanmasını istemişti.

 

Kız ve Erkek çocukların bir arada bayram yapmasına şiddetle karşı çıkan Vali ve Maarif Müdürü, mekteplere toplantıya iştirak etmemelerini, katılacak öğretmenlerin işten çıkarılacağını ihtar etti. Bunun üzerine Mezunlar Cemiyeti durumu Mustafa Kemal Atatürk’e bildirdi.

 

Paşa, Muallimler Derneğinin Bayram kutlamalarını yapmalarını ve kendisinin de gelip bütün çocukların bayramlarını kutlayacağını söyledi. Mustafa Kemal Paşa Bir binek otoyla merasim yerine gelerek çocukların okudukları manzume ve kahramanlık şiirlerini dinledikten sonra kısa bir nutukla onları kutladı ve ardından; Bu bayramın adının “Hakimiyet-i Milliye(Ulusal Egemenlik) ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmesini istedi.”