Dünya İnsan Hakları Günü

11 Aralık 2013

www.marasgundem.com / 11.12.2013

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir” görüşü de partimizin temel ilkelerindendir” dedi.

– AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir” görüşü de partimizin temel ilkelerindendir” dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarlarının insan hakları ve demokratikleşmeyle ile ilgili çıkardığı kanunlar hakkında bilgi veren Milletvekili Mustafa Şahin, “Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kuruluşumuzdan itibaren parti programında hedeflediklerimizi, iktidar olunca adım adım hayata geçirme gayretinde olduk. AK Parti iktidarı insan hak ve özgürlüklerini bir davranış biçimi haline getirmek ve bu sayede insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak için en büyük yatırımı da demokrasiye yapmaktadır. Partimizin programına en çok hakim olan kavram demokrasidir. Ekonomik istikrar Türkiye’yi mali açıdan nasıl düzlüğe çıkartacaksa, demokrasideki istikrar da toplumsal birlik ve beraberliğimizi o kadar geliştirecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti İktidarları döneminde, başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalarda demokratikleşme ve insan haklarının geliştirilmesi alanında önemli değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Şahin, “Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağı kaldırılmış, kadın çalışanların üzerindeki ayrımcılık sona erdirilmiştir.

Devletin ideolojik, inkarcı, tek tipçi yaklaşımı, AK Parti iktidarında sona erdirilmiştir.Kürt sorununda devrim gibi açılım ve uygulamalara imza attık.

Vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilmesine imkân sağlanmıştır, farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

”İşkenceye sıfır tolerans” politikası çerçevesinde yasal değişiklikler yapılmıştır. İşkence ve kötü muamele suçunun tanımı genişletilmiş, cezalar artırılmış, bu cezaların tecili ve paraya çevrilmesi önlenmiştir.

İnsana saygı esasına dayanan, özgürlükçü karakteri ön planda bir ceza hukuku düzeni kurulması amacıyla Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Denetimli Serbestlik Kanunu çıkarılmıştır.
Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kulak verilmiş, Alevi çalıştayları yapılmıştır. Bu konuda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.

Kadın hakları konusunda da hiçbir hükümet döneminde gerçekleştirilmeyen iyileştirmeler yapılmış, kadınların da bir birey olarak haksızlığa, şiddete uğramaması için gerekli tedbirler büyük oranda alınmış, mağduriyetlerini gidermek için pek çok alanda çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Ayrıca Çocuk Hakları konusu da kesinlikle ihmal edilmediğini, çocukların eğitim, sağlık, beslenme, barınma, gönüllü ve koruyucu aile sistemi, evlerinde bakıma katkıda bulunma ve benzeri birçok alanda gerekli yasal düzenlemeler yapıldığın bildiren Mustafa Şahin, daha sonra şunları belirtti: “Bu güne kadar atılan ve bundan sonra bu konuda atılacak adımlar, insanımız bu hak ve özgürlüklere layık olduğu için atılmış ve atılacaktır. Çünkü özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur. Hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez. “Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir” görüşü de partimizin temel ilkelerindendir. “