Dil bilgisi önemli

6 Haziran 2013

 

 

Sabah / 06.06.2013

 

YAŞAR ÖZAY

 

Dil bilgisi, temel bilgilere en çok ihtiyaç duyulan bölümdür.


Bu bölümde dilimizi oluşturan sözcük ve sözcük öbekleriyle ilgili birtakım kuralların bilinmesi gerekir. Konuları bilmeden bunlarla ilgili soruları çözmek mümkün değildir. Bu sorularda yorum ikinci plandadır. Dolayısıyla dil bilgisi bölümü ciddi bir çalışma gerektirir. İsterseniz bunu biraz açalım. Sözcük türlerinde birbiriyle karıştırılabilen sıfat-zamir, sıfat-zarf görevindeki sözcüklere dikkat etmeniz gerekir. Örneğin bir sözcük, kullanıldığı yere göre sıfat, zamir ya da zarf olabilir. Bu tür sözcükler karıştırılmamalıdır.


Yazım bilgisi konusu ile ilgili soruları çözerken, seçenekleri çok iyi incelemelisiniz. Yazım bilgisinde bir harfin yanlış yazılması, bir noktanın olmaması yazımda yanlışlığa neden olacağından, bu tip sorularda cümleleri hızlı bir şekilde okumamak gerekir.


Hatta cümleyi oluşturan sözcükler yazımına dikkat edilerek yavaş yavaş okunmalıdır. Çünkü gözümüz sözcükleri bütün olarak algıladığından bazen sözcük içindeki bir sesin yanlış yazıldığını fark edemeyebiliriz. Bazı soruların cevabı sorunun içinde gizlidir.


Sorulardaki grafik ve şekillere ayrıca altı çizgili ve koyu renkle yazılan kelimelere çok dikkat edilmelidir. Yanıltıcı cümle veya kelimeler üzerinde de düşünmek gerekir.