Dersimiz: Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi

6 Mayıs 2011

NTVMSNBC / 06.05.2011

10 pilot ilde 20 okulda okutulan ”vatandaşlık ve demokrasi eğitimi” dersi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ülkede zorunlu olarak okutulacak.

ANTALYA – Öğretim programları ve ders kitaplarında verilen demokratik değer, tutum ve becerilerin pratikte uygulanması amacıyla dünyada ilk defa ”Demokrasi ve Okul Meclisleri Projesi”nin yaşama geçirildi.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının son sınıflarına ”vatandaşlık ve demokrasi eğitimi” dersi okutulacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, ”Bu ders şu anda 10 pilot ilde, 20 okulda okutulmakta olup 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ülkede zorunlu olacak. İleriki yıllarda da aynı ders, ortaöğretim düzeyinde uygulamaya konulacak” dedi.

PROJE, EĞİTİM YOLUYLA DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi, Avrupa Konseyi tarafından, Konseye üye 47 ülkede 2004 yılından itibaren yürütülüyor.

Proje ile eğitim yoluyla demokrasinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de projeyi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görevli uzmanlardan oluşan ekip, 81 ilde 250 proje uzmanı öğretmenle yürütüyor. Bu öğretmenler vasıtasıyla şu ana kadar 30 binden fazla öğretmene demokrasi eğitimi verildi.