‘Demokrasiye Duyarlı Mutlu Çocuklar’ sempozyumu

26 Mayıs 2011

Akşam / AA / 26.05.2011

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, özellikle sanat ve medya camiasında çocukların bir tüketici grubu ya da reyting aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ”Medya, çocukların düşündüklerini, fikirlerini ifade edebilecekleri bir mecra haline gelmelidir” dedi.

Kavaf, Mutlu Çocuklar Derneğince Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde düzenlenen Demokrasiye Duyarlı Mutlu Çocuklar Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, projenin çocukların demokrasi kültürünü benimsemesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.
Toplumun çocuklara yaklaşımının, toplumdaki adalet anlayışını, geleceğe bakış açısını ve gelecekten beklentisini de yansıttığını ifade eden Kavaf, çocuk haklarına duyulan saygının bir toplumun gelişmişlik kıstaslarından biri olduğunu dile getirdi.

Çocukların nüfus içindeki geniş payı nedeniyle onlar için yapılacak her çalışma ve yeniliğin, toplumsal refahın sağlanması açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Kavaf, çocukların demokrasi kültürünü her alanda yaşayabilmesi ve bir çocuk hakları kültüründen bahsedilebilmesinin ancak çocuklarla birlikte yetişkinlerin de bu çalışmalara inancı ve etkin katılımıyla gerçekleşebileceğini kaydetti. Kavaf, ”Devletimiz ilke olarak çocuktan yanadır. Bunu da uyguladığı sosyal politikalarla göstermektedir. Toplumsal yaşamın bütün alanlarındaki her türlü hizmetin tasarımı, düzenlenmesi ve uygulanmasında çocuğun etkin katılımını sağlamak temel hedeflerimizden biridir” diye konuştu.

Çocukların en iyi sağlık hizmetleri, en iyi eğitimi alması gerektiğini, öz aileleriyle güven içinde büyümesi ve fikirlerini rahatça ifade edecek fırsatlar bulmasının önemine dikkati çeken Kavaf, ”Çocuklar geleceğimizdir ama aynı zamanda çocuklar bugünümüzdür. Gelecek ertelenebilir bir kavramken bugün ertelenemez” dedi.

Çocuğun yüksek yararının tüm etkinliklerin merkezine yerleştirilmesi, her çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kavaf, şöyle devam etti:
”Özellikle sanat ve medya camiasında çocuklar bir tüketici grubu ya da reyting aracı olarak görülmemelidir. Medya, çocukların düşündüklerini, fikirlerini ifade edebilecekleri bir mecra haline gelmelidir. Her alanda her konuda ve her yerde çocuklarımız fikirleriyle var olabilmelidir. Tüm çocuklarımızı bireysel özelliklerini geliştirmeleri yönünde cesaretlendirici ve teşvik edici olmalıyız.”
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Cevdet Erdöl de Türkiye’nin dünya tarihinde ilk kez Meclis’te Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurarak, diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.
Anayasa değişikliği sonrasında Çocuk Hakları’nın madde başlığı olarak Anayasa’da yer almasının önemine işaret eden Erdöl, kamu denetçiliği adı altında yapılan düzenlemeyle çocuklarla ilgilenecek bir kamu denetçiliği getirilmesinin önemli bir değişiklik olduğunu anlattı.

Sempozyumda, farklı ilköğretim okullarından gelen çocuklar demokrasinin anlatıldığı tiyatro gösterileri sundu.

Salonun çıkışında ilköğretim öğrencileri tarafından yapılan ve demokrasinin anlatıldığı sergiyi gezen Bakan Kavaf, burada monopoly oyunundan esinlenerek sorularla demokrasinin anlatıldığı ”Demopoly” oyununu bir süre izledi.