Demokrasi dersi güncellendi

12 Agustos 2013

Hürriyet / 12.08.2013
AA

MEB, liseler için hazırlanan Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi öğretim programını güncelledi. Yeni program 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liseler için hazırlanan Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi öğretim programını yeniden düzenledi. Demokrasi ve insan hakları ile ilgili temel kavram, bilgi, değer ve becerilerin öğrencilere kazandırılması amacıyla verilen Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi’nin yeni öğretim programı, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Programı ile öğrencilerin bilgiye dayalı, değer temelli aktif vatandaşlar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu temel anlayış çerçevesinde dersin kapsamı, demokratik sistem ve yaşayan demokrasi, insan hak ve özgürlükler, demokrasiyi yaşamak, aktif vatandaşlık, çeşitliliğe çoğulcu bakış ile barış ve uzlaşma başlıklarıyla beş ana temada organize edildi. Temaların kaynağını, insan haklarına dayalı çağdaş demokrasi anlayışı ve bu anlayışı davranışlarıyla yaşam geçirecek aktif demokratik vatandaşların sahip olması gereken bilgi, değer ve beceriler oluşturuyor. Bu temalara; öğrenci, öğretmen, akademisyen ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin görüşleri, yurt içi ve dışı kaynaklı literatürün taranmasından elde edilen verilerin sentezi sonucunda ulaşıldı.

Öğrenme ve öğretme sürecinde, bilgi , beceri ve değerlerin birlikte ele alınması, yaşama geçirilmesi ve öğrenme deneyimlerinin gerçek yaşamla bağlantılı olması sağlanacak. Süreç, aktif öğrenme ve üst düzey düşünme becerilerine geliştirilmesine odaklı sürdürülecek. İşbirliğine dayalı, bir yaşam laboratuvarı olarak demokratik sınıf ve okul kültürü oluşturulacak. Dersle bilgi, değer ve becerilerin yakın çevrede kullanılması ve bilgi iletişim teknolojilerin etik ilkeler doğrultusunda etkin bir şekilde kullanımı sağlanacak. Süreçte, öğretmen demokratik bir model olarak yer alacak. Ders kapsamında öğrencilere demokrasinin temel ilkeleri; güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, laiklik, seçim, siyasi partiler, çoğulculuk, demokrasi kültürünün sistemin işleyişindeki rolü, demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki farklar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası belgeler hakkında bilgiler verilecek.