Çocuklarla ilgili adli sicil istatistikleri (2011)

19 Ekim 2012

T.C.  Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Adli İstatistikler 2011

Ceza Mahkemelerine Açılan Davalarda Yargılanan Çocuk Sanıkların Yaş Gruplarına Yıllara ve Mahkeme Türüne Göre Dağılımı (2001-2011) 

Ceza Mahkemelerine Açılan Davalarda Yargılanan Çocuk Sanıkların 100.000 Çocuk Nüfusundaki Oranlarının Mahkeme Türüne ve Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Dava Sayısına ve Mahkemelerine Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Ortalama Yargılama Süresinin Mahkemelerine Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türüne ve Mahkemelerine Göre Dağılmı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Güvenlik Tedbiri Uygulanması Karar Sayısının Sanıkların Uyruğuna, Yaş Grubuna ve Mahkeme Türüne Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Güvenlik Tedbiri Uygulanması Karar Sayısının Mahkemelerine Göre Oransal (%) Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Mahkemelerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine Gelen, Çıkan ve Devreden Davaların Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türüne ve Mahkemelerine Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türüne ve Mahkemelerine Göre Oransal (%) Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türüne ve Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Mahkumiyet Karar Sayısının Kararın Niteliğine ve Mahkemelerine Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Mahkumiyet Karar Sayısının Kararın Niteliğine Göre Oransal (%) Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Mahkumiyet Karar Sayısının Kararın Niteliğine ve Mahkemelerine Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanıklar Hakkında Verilen Mahkumiyet Karar Sayısının Kararın Niteliğine ve Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

Ceza Mahkemelerinde Çocuk Sanıklar Hakkında Verilen Hapis Cezası Karar Sayısının Sanıkların Yaş Gruplarına ve Mahkeme Türüne Göre Dağılımı (2001-2011)

2011 Yılında Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Suç Sayısının Davaların Açılış Yıllarına Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine Açılan Davalardaki Suç Sayısının Sanıkların Uyruğuna, Yaş Grubuna ve Suç Türüne Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine Açılan Davalardaki Suç Sayısının Suç Türüne Göre Oransal (%) Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Sanıkların Uyruğuna, Yaş Grubuna, Karar ve Suç Türüne Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Suç Türüne Göre Dağılımı

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Suç Türüne Göre Oransal (%) Dağılımı