Çocukların Uğradığı Hak İhlallerine Meclis Araştırması İstendi

1 Temmuz 2013

İstanbul – BİA Haber Merkezi / 01.07.2013

Mardin Milletvekili Erol Dora Gezi Direnişi sırasında çocukların maruz kaldıkları hak ihlalleri ve bunlardan sorumlu devlet görevlileri hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Meclis araştırması istedi.

Mardin Milletvekili Erol Dora Gezi Direnişi süresince, Türkiye genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin araştırılması, hak ihlallerinden sorumlu olan devlet görevlileri hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla araştırma önergesi verdi.
Çocukların süreç boyunca kolluk kuvvetlerinin orantısız şiddet kullanımı ve keyfi uygulamaları başta olmak üzere pek çok ihlaline maruz kaldığını bildiren Dora, araştırma önergesinin gerekçesinde, Gündem Çocuk Derneği’nin hazırladığı Gezi Parkı Olaylarında Çocukların Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu’na atıfta bulunarak çok sayıda hak ihlalini dile getirdi.

“Raporda çocukların Gezi Parkı olayları süresince yaşam hakkı, işkence ve kötü muameleden korunma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlükleri, çocuğa özgü adalet sisteminden yararlanma hakkı, özel hayatın korunması ve gizliliği ilkesinin de ihlal edildiği belirtilmiştir.

“Raporda Türkiye genelinde en az 294 çocuk gözaltına alındığı, ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alınan çocukların kayıtlarının toplanması talimatı verildiği belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın uygulamasını yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından da eylemlere katılıp sağlık hizmetlerine başvuran çocuklar dahil herkesin kayıt altına alındığı bildirilmiş, bu nedenle ailelerin ve çocukların sağlık kuruluşlarına götürülmediği ortaya çıkmıştır.

“Gezi Parkı süresince çocuklar yalnız gözaltına alınma ve fişlenme gibi hak ihlallerinin yanında 0-18 yaş arasında her yaştan çocuk, özellikle fiziksel ve psikolojik şiddete bolca tanıklık etmiş ve şiddet deneyimi yaşamıştır.”
Devletin yükümlülüğü

Dora’nın önergesinin gerekçesinde devletin çocuklara larşı yükümlülüklerini yerine getirmediği de vurgulandı.

“Türkiye çocuklara karşı olan tüm bu tutum ve davranışları ile 1995 yılında onayladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere çocukların haklarını ihlal etmeme, çocuklara saygı gösterme ve çocukları üçüncü kişilerden koruma yükümlülüğünü konu alan uluslararası sözleşmelerin şartlarını yerine getirmemiştir.”

Önergede bu hak ihlallerinin ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması, hak ihlallerinden sorumlu devlet görevlileri hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Meclis araştırması açılması istendi. (YY)

Gündem Çocuk Derneği’nin raporuna buradan ulaşabilirsiniz.