Çocukların karar alma süreçlerine katılım hakkını kendi örgütümüzden başlatalım!

21 Kasım 2014

Çocukların karar alma süreçlerine katılım hakkını kendi örgütümüzden başlatalım!

Çocuk Haklarına dair Sözleşme, (ÇHS), çocukları yetişkin korumasına muhtaç pasif hizmet alan bireyler olarak değil, kendilerini etkileyen kararlara katılım hakkı olan ve kendileriyle ilgili karar alma yönünden giderek artan bir sorumluluğu deneyimleyen bireyler olarak tanımlamaktadır. Sözleşme’nin 12. Maddesi (Madde 5 ve Madde 13-17 ile birlikte), çocukların kendi hayatlarına ilişkin konulara etkin olarak katılma hakkına saygı gösterilmesi, korunması ve uygulanması gerektiğini vurgular.
Çocuk hakları alanında ve çocuklarla çalışan sivil toplum örgütleri olarak katılım hakkının savunusunu yaparken ve çocuk katılımı örnek uygulama çalışmaları yürütürken örgütsel karar alma süreçlerimize çocukları sürdürülebilir bir şekilde ve yapısal gereklerini de yerine getirerek katmamız kaçınılmaz ve örgütsel vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirebilmemiz için hayati önem taşımaktadır.
Bu nedenle, ICC ve TEGV Ankara ortak çalışarak hem ortak çalışılan çocuklar için hem de iki örgüt bir Çocuk Danışma Grubu (ÇDG) 2009’da kurdu. Kurulusundan ICC yönetim kuruluna hangi konularda çalışması gerektiğini söylüyor. En önemli bulukları konu şiddet olduğu için bu konuya odaklandık, onlarla çalısıyoruz.

Raporlar yazmalarini destekliyoruz. Akran eğitimi vermelerini destekliyoruz. Uluslararası alanda savunuculuk yapmalarını destekliyoruz. Karar alma mekanizmalarına ulaşmalarını ve etkilemeleri için destekliyoruz.

2014 yılında ÇDG’daki çocuklar 18 yaşını doldurdukları için ICC bu sefer ÖZGEDER ile yeni bir ÇDG oluşturdu.
En son Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. yılı kutlamaları çerçevesinde Çocuk Danışma Grubu’muz BM Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve 25 ülkeden çocuklar ile konuşma fırsatı bulmuşlardır.
Çocuk Danışma Grubu’muzun hazırladığı raporlar ve konuşmalar hem BM hem de Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan toplantılara ve yayınlara katkı yaptılar.

Son faaliyetleri ile ilgili web sayfamız:
http://www.cocukhaklariizleme.org/cocuk-haklarina-dair-sozlesmenin-25-yili-cocuk-katilimi-etkinligi

Picture3

Çocuk Danışma Grubu üyesi iki çocuk ile çocuktan sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Serpil Çakın’ı ziyaretimiz