Çocukların da Haklarını Koruyan Bir Anayasa

14 Mart 2012

14.03.2012

Bizsiz Anayasa Olmaz

 

Uluslararası Çocuk Merkezi yeni anaysa için önerilerini açıkladı. Önerilerde  yeni yapılacak anayasada çocuğun erişkinden bağımsız bir “hak öznesi” olarak tanımlanması gerektiğinin ve çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlayacak özel önlemlerin alınması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu bağlamda anayasanın tüm bölümlerinde, çocukları etkileyen tüm konularda,  çocuklar için özel maddelere yer verilmesi ve anayasada çocuk haklarıyla ilgili özel bir bölümün bulunması ve çocuk haklarının “ailenin korunması” bölümünden çıkartılması talep ediliyor. Çocuğun bir hak öznesi olarak tanımlanmasından hareketle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru maddesi tanımlanırken, çocukların bireysel başvurusuna olanak tanıyacak özel önlemlerin de anayasada bulunması gerektiğinin altı çiziliyor. Anayasada ayrımcılık maddesi düzenlenirken, ayrımcılık alanlarına yaş ve engelliliğin de eklenmesi ve çocukların da pozitif ayrımcılık kapsamına alınması isteniyor.

 

Çocuk hakları kapsamında, devletin çocuğun katılım hakkını göz önünde bulundurması gerektiği ve çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma haklarının da yaşama geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bununla birlikte, devletin her türlü kararda çocuğun yüksek yararını temel alması gerektiği ve devletin çocuğu her türlü şiddetten ve istismardan korumak üzere her türlü önlemi almak mecburiyetinde olduğu açıkça belirtiliyor. En son olarak bu önerilerde, hürriyetten yoksun bırakmanın çocuklar için başvurulabilecek en son karar olduğu belirtiliyor ve bu tür cezaların her durumda uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlandırılması gerekliliğinden bahsediliyor.

 

Uluslararası Çocuk Merkezinin Yeni Anayasada Çocuk Haklarına Dair Öneri ve Görüşleri