Çocukların cinsel istismarına karşı TCK’da değişiklik teklifi

30 Ocak 2014

 

Hürriyet / 30.01.2014

 

KAYSERİ, (DHA)

 

MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu, son 10 yılda yaklaşık 250 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını belirterek, TCK’da değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

 

TBMM’ye kanun teklifi veren MHP Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, her geçen yıl artış gösteren, toplumda özellikle çocuklara yönelik suçlar içerisinde infiale yol açan cinsel suçların önüne geçebilmek amacı ile kanun teklifi hazırladığını belirtti. Halaçoğlu, “Ülkemizde cinsel suçların sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Anayasa’nın 102, 103, 104 ve 105’inci maddeleri ile düzenlenen ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ kapsamında, 2002’de Türkiye’de dosya sayısı 8 bin 146 iken bu sayı 2011’de 32 bin 988 olmuş, yüzde 400 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Bu rakamlar da göstermektedir ki, Türkiye’de cinsel suç sayısında önlenemeyen bir yükseliş vardır” dedi.

 

Cinsel istismar suçlarındaki artışın, TCK’ya göre çocuk olarak tanımlanan henüz 18 yaşını doldurmamış kişiler baz alındığında çok daha ciddi boyutlarda olduğunu öne süren Halaçoğlu, “Adalet Bakanlığı verileri; 2011 yılında işlenen toplam 24 bin cinsel saldırı suçunda mağdurların yaklaşık yüzde 70’inin çocuk olduğunu, 7 bin 610 sanığın 15 yaşından küçük çocuklara tecavüzle, 4 bin 903 sanığın cinsel istismarla, bin 759 sanığın ise çocuk yaşta biriyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı yaklaşık 250 bindir” diye konuştu.

 

PATOLOJİK DURUM TEDAVİ EDİLEMEZ

 

Çocuklara yönelik cinsel istismarın fiili tıpta pedofili (subyancılık) olarak isimlendirilen bir patoloji olduğunu ve cezai ehliyetleri tam olan psikopat kişilerin patolojik durumu hastalığının tedavi edilemeyeceğini ve ve bulduğu her fırsatta bu suçu işleyeceğini vurgulayan Halaçoğlu, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu da, çocuklara karşı yapılan her türlü ‘Cinsel davranışı’ cinsel istismar saymış, kademeli olarak cezalandırma yoluna gitmiştir. Ancak son yıllarda çocuklarımıza karşı işlenen cinsel suçlardaki artış bu cezalandırma yönteminin yetersiz kaldığını göstermekte, faillerin kaçarak, saklanarak, zaman aşımından da faydalanma yoluna giderek toplum içinde yaşamlarına devam etmelerine imkan vermektedir” dedi.

 

HALAÇOĞLU’NUN KANUN TEKLİFİ

 

MHP Kayseri Milletvekili ve grup başkan vekili Halaçoğlu, cinsel istismarla ilgili kanunun şu şekilde düzenlenmesini önerdi:

 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci maddesi “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” olmalıdır,

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, müebbet hapis cezasına hükmolunur.”

“(8) Bu suçtan dolayı verilen cezalar para cezasına çevrilemez, indirim uygulanamaz, ertelenemez ve açılan davalarda zamanaşımı işlemez.”

 

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şik?yet üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 230 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Altıncı fıkra hükmüne göre; dinsel tören için müracaat edenlerden biri 17 yaşını doldurmamış ise ceza iki katına kadar artırılır.”

 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.