Çocuklara BM’ye bireysel başvuru hakkı geliyor

5 Eylül 2013

T24 / 05.09.2013

Hükümet, çocukların kendilerine yönelik hak ihlallerinde BM’ye bireysel başvuruda bulunmalarının yolunu açıyor.

Hülya Karabağlı / Ankara

Hükümet, çocuklara ‘bireysel başvuru’ hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü Meclis’e gönderdi. Düzenleme, çocukların birey olarak kabul edilmelerini ve haklarını tek başına aramalarına olanak tanıyor. Bireysel hak özgürlüğü tanıyan protokol, Türkiye’nin kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi ana düzenlemeler ve ihtiyari protokollerde sayılan tüm hakları kapsıyor. Buna göre, İfade özgürlüğü, şiddetten masun olma hakkı, inanç özgürlüğü, işkence yasağı, ayrımcılık yasağı, çocuk ticareti, çocuk fahişeliği, çocuk pornografisi, silahlı çatışma gibi hakları içeriyor.
Davutoğlu protokolü imzalamıştı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 19 Kasım 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Protokol 28 Şubat 2012’de Cenevre’de ve daha sonra New York’ta Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin imzasına açıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 24 Eylül 2012’de İhtiyari Protokolü imzaladı. Protokolün, 1 Ekim’de açılacak yeni yasama döneminde öncelikli olarak ele alınması ve TBMM’de onaylanması bekleniyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tüm haklar

İhtiyari Protokol, benzeri tüm uluslararası insan hakları mekanizmalarına bireysel başvuru hakkı tanıyan sözleşmelerde olduğu gibi şu hususları içeriyor;

Sadece ÇHS’ye, protokollerine ve Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü’ne taraf devletler’den gelen bireysel başvurular BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından incelenebilir;
Sadece ÇHS’de garanti altına alınmış yasal hakların ihlali incelenebilir;

Ulusal hak arama yollarının tümü tüketildiğinde ve başka bir uluslararası yasal hak arama yoluna başvurulmadı durumlarda BM Çocuk Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru yapılabilir;
Bir ya da daha fazla çocuk hakkın ihlali ile ilgili başvuru yapabilir;

Üçüncü şahıslar ya da tüzel kişiler çocukların bilgilendirilmiş onayı bulunmadan çocuklar adında başvuru yapamazlar;

Üçüncü şahıslar ya da tüzel kişiler çocuğun ya da çocukların yüksek yararına hareket ettiklerini kanıtlayabilirlerse çocuklar adına başvuru yapabilirler.