Çocuklar ya korkutularak ya cezalandırılarak eğitiliyor

11 Ekim 2012

 

DHA / 11.10.2012

 

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kadınlara seminer veren Eğitimci Yazar Necla Koytak, ailelerin yüzde ailelerin yüzde 60’lık bir bölümünün çocuklarını korkutarak eğittiğini söyledi.
Bağcılar belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde “Her Anne bir Okul“ konu başlıklı bir seminer veren Eğitimci-Yazar Necla Koytak; ailede ve çocuk eğitiminde annenin rolü ve sorumluluğunu anlattı.
Modern dünyanın getirdiği zor şartların ahlaki değerlerde erozyona yol açtığına değinen Koytak, “Güvensiz ve sağlıksız ilişkiler, her geçen gün çocuklarımızın işini biraz daha zorlaştırıyor” dedi.
Ailelerin önemli bir kısmının çocuklarını cezalandırarak, yüzde 60 gibi önemli bir bölümünün de korkutarak eğittiğini söyleyen Koytak, “Bu zor yaşamda çocuklar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, karmaşık güçlükle mücadele edebilmeleri, engelleri aşabilmeleri, en önemlisi, mutlu olabilmeleri için çocuklarımızın daha özel donanımlara, bir dizi duygusal yetenek ve sosyal becerilere sahip olmaları gerekiyor” diye konuştu.
Anne-baba tutumları üzerine Doğu toplumları ile Batı toplumları arasında karşılaştırmaya değinen bir araştırma sonucunu da paylaşan Koytak, Doğu toplumlarında anne babaların çocuklarını, “söz dinleme, itaatkar olma ve sadık olma” şeklinde yetiştirdiğini; Batı toplumlarının ise “özgüven sahibi olma, bağımsız düşünme ve davranma, girişken olma” yönünde eğittikleri sonucunun ortaya çıktığını vurguladı.
TOPLUMSAL GELİŞİM İLE İNSAN GELİŞİMİ ARASINDA DİNAMİK BİR BAĞ VAR
Toplumsal gelişim ile insan gelişimi arasında dinamik bir bağ olduğuna dikkat çeken Koytak, “İnsanın gelişimi eğitimli kadın eliyle desteklendiğinde, Sevgi dolu, mutlu, başarılı, erdemli ve üretken çocukların yetiştirilmesi mümkün olur. Aile, daha sağlıklı ve güçlü hale gelir” dedi.