“Çocuklar Savunmasız, Devlet Seyirci”

22 Kasım 2012

Göç Vakfı Temmuz-Eylül 2012 dönemini kapsayan raporunda, yaşam hakkına yönelik ihlallerde 193 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Üç ayda en az yedi çocuk intihar etti. İntihar eden çocuklarda alt yaş sınırı sekize kadar indi.

İstanbul – BİA Haber Merkezi
22 Kasım 2012, Perşembe
Çatışmalı süreçler ve zorunlu göç uygulamaları sonrasında çocukların ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirten Göç Vakfı Temmuz-Eylül 2012 arası çocukların maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili olarak bir rapor yayımladı.

Son 20 yılın çocuk hak ihlalleri istatistiklerine referans verilen raporda, çatışmalı süreçler ve zorunlu göç uygulamaları sonrasında çocukların ciddi mağduriyetler yaşadıkları belirtiliyor.

Çocuk intiharları

Göç Vakfı’nın verilerine göre, bu yıl Temmuz-Eylül arasındaki üç aylık dönemde en az yedi intihar vakası yaşandı ve intihar eden çocuklarda alt yaş sınırı sekize düştü.

Nisan- Haziran 2012 raporunda da sekiz çocuk intiharından söz ediliyordu.

Göç Vakfı raporda bu konuda yetkili kamu kurumlarının sessizliğine dikkat çekiyor.

“Devlet, önleyici politikalar geliştirmek yerine intiharları görmezden geliyor.”

Devletin ihmali

Göç Vakfı’nın verileri üç aylık dönemde yaşam hakkına yönelik ihlallerde 193 çocuğun yaşamını yitirdiğini gösteriyor.

“Devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 113 olay yaşanmış olup, bu olaylarda 164 çocuk hayatını kaybetmiştir.

Ayrıca bu kategoride yer alan ve dört çocuğun yaşamını yitirdiği üç ayrı olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. ”

Rapora göre, yaralanmayla sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerinde de devletin ihmalinin sebebiyet verdiği 61 olay yaşandı, bu olaylar sırasında 79 çocuk yaralandı.

Diğer verilerden bazıları şöyle:

Erken zorla evlilik: Devletin ihmalinden kaynaklı altı olaydan söz edilen raporda, bu olaylardan etkilenen çocuk sayısının da altı olduğu belirtiliyor.

Cinsel istismar: Devletin ihmalinden kaynaklı 22 olayda 34 çocuk etkilendi. Ayrıca bir çocuğun etkilendiği bir olayda devletin fiili ihlali olduğu anlaşıldı.

Cinsel sömürüye alet edilme: Devletin ihmalinden kaynaklanan bir olaydan üç çocuk etkilendi.

Şiddet: Devletin ihmali kaynaklı dört olaydan beş çocuk etkilendi.

İhmal istismar: Devlet ihmali kaynaklı 16 olayda 37 çocuk etkilendi. Dokuz çocuğun etkilendiği bir olayda ise devletin fiili ihlali olduğu görüldü.

Gözaltına alma: 40 çocuğun etkilendiği dört ayrı olayda devletin ihmali, bir çocuğun etkilendiği bir olayda da devletin fiili ihlali oldu.

Ceza: Dört çocuğun etkilendiği bir olayda devletin ihmali görüldü. Dört çocuğun etkilendiği üç olayda devletin fiili ihlali bulunuyor.

Tutuklama: Yedi çocuğun etkilendiği dört olayda devlet ihmali, bir çocuğun etkilendiği bir olayda devletin fiili ihlali var.

Öneriler

Çocuklara yönelik hak ihlalleri çerçevesinde Göç Vakfı’nın önerilerinin bazıları şöyle:

* Anayasa ve yasalar Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle (ÇHS) uyumlu hale getirmeli.

* ÇHS’nin bireysel başvuru hakkı ile ilgili ek protokolü onaylanmalı.

* Sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu bir süreç başlatılmalı.

* Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılmalı, önleyici mekanizmalar oluşturulmalı.

* Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tedbirler alınmalı. (YY)

Göç Vakfı’nın raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.