Çocuklar okulda değil tarlada, fabrikada ya da intiharın eşiğinde!

29 Nisan 2013

 

Haber Sol / 29.04.2013

 

CHP’nin “2012 Çocuk İhlalleri Raporu”na göre, bir milyon civarındaki çocuk işçinin yarısı ücretli, diğer yarısı ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılıyor. Raporda, devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri neticesinde 609 çocuğun da yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan rapor, çocuklarla ilgili genel bilgilerin yanı sıra artan çocuk işçiliğini de ortaya koydu. Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu çocukların oluşturduğu belirtilen raporda, çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş grubunda 292 bin, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi olduğu ifade edildi.

Rapordaki verilere göre, çalışan çocuklardan yüzde 50,2’si okula devam etmezken, yüzde 44,7’si yani 399 bini tarım, yüzde 24,3’ü yani 217 bini sanayi, yüzde 31’i yani 277 bini ise hizmet sektöründe yer alıyor.

Çalışan çocukların yüzde 52,6’sinin (470 bin) ücretli veya yevmiyeli, yüzde 46,2’sinin de (413 bin) ücretsiz aile işçisi olduğunun aktarıldığı raporda, ücretli, yevmiyeli veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların düzgün bir eğitim hizmeti almalarının söz konusu olmadığına dikkat çekildi.

 

22,6 milyon çocuğa yalnızca yüzde 1’lik bütçe ayrılıyor
Raporda, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hazırlanan “STK’lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu”ndaki verilere dayanılarak, nüfusunun yaklaşık üçte biri 18 yaşın altında olan Türkiye’de, çocuklar için yapılan kamu harcamalarının çok düşük düzeyde olduğu, 22,6 milyon çocuk için 2011 yılında yapılan harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının, ancak yüzde 1,11’e ulaştığı değerlendirmesine yer verildi.

 

Bu oran, 2008 yılı için yüzde 1,02, 2009 yılı için yüzde 1,33 ve 2010 yılı için yüzde 1,21 olarak hesaplandı. Söz konusu veriler, Türkiye’de çocuğa yönelik kamu harcamalarındaki artışın GSYH artış hızının gerisinde kaldığını ortaya koydu. Çocuğa yönelik sosyal hizmet ve sosyal yardım harcamaları 3,8 milyar TL, sağlık harcamaları 10,3 milyar TL, adalet harcamaları 342 milyon TL ve çocuk işçiliğiyle mücadele harcamaları 629 bin TL olarak hesaplandı.

 

Raporda, söz konusu verilerin, Türkiye’de çocuğa yönelik kamu harcamalarındaki artışın GSYH artış hızının gerisinde kaldığını ortaya koyduğu ifade ediliyor. Raporda, 2008–2011 yılları arasında Türkiye’nin GSYH’sinde artış olduğu halde, çocuklara yönelik harcama oranında 2008’den itibaren artış görülmediği vurgulandı.

 

Veriler, çocukların yaşam hakları da dâhil olmak üzere temel haklarının devlet eliyle ihlal edildiğini, devletin bu ihlalleri görmezden geldiğini ve sessiz kaldığı ortaya koydu. Raporda devlet önlem almadığı için aile içi şiddet sebebiyle 28 çocuk öldürüldü. İntihar vakalarında ise 32 çocuk hayatını kaybetti.

 

Yaşam hakkı ihlalleri
Gündem Çocuk Derneği’nin “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu”na göre devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri neticesinde 609 çocuk yaşamını yitirdi. Sağlık, eğitim, bakım hizmeti alırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 33 iken, çocuk işçilerden de 38’i yaşamını yitirdi. Rapora göre devlet önlem almadığı için aile içi şiddet sebebiyle 28 çocuk öldürüldü. Bireysel silahlanma sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 30 iken, intihar vakalarında da 32 çocuk yaşamını yitirdi.

 

Göç Vakfı’nın “2012 Yılı İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu verilerine de yer verilen çalışmada, 2012 yılında çocuklar sadece hak ihlallerinden pay aldı. Göç Vakfı verilerine göre yaşam hakkına yönelik ihlallerde, en az 575 çocuk yaşamını yitirdi, 597 çocuk ise yaralandı.
Göç Vakfı’nın verileri, çocukların yaşam hakları da dâhil olmak üzere temel haklarının ya bizzat ya da etkin önleyici mekanizmaların kurulmaması nedeniyle devlet eliyle ihlal edildiğini, devletin bu ihlalleri görmezden geldiğini ve sessiz kaldığı ortaya koydu.

 

Ülke genelinde 181 bin çocuk gelin var
TÜİK’in erken yaşta zorla evlilikler konusunda 16 yaş altına dair verileri paylaşmamasının devletin bu alandaki verileri alenen gizlediğini ortaya koyduğunu belirten CHP, çeşitli araştırmalara dayanarak yapılan tahminlere göre Türkiye’de çocuk gelinlerin sayısının 181 bin olduğu ifade etti.

 

Çocuklar intihara sürükleniyor
2013 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -15 yaş grubunda 2008 yılında 76, 2009 yılında 95, 2010 yılında 107, 2011 yılında 103 çocuk intihar etti. 15–19 yaş grubunda bu sayılar 2008 yılında 375, 2009 yılında 331, 2010 yılında 381, 2011 yılında ise 354’tür. Göç Vakfı’nın tespitine göre 2012 yılında intihar eden çocuklardan ikisi sekiz yaşında iken, intihar eden çocuklardan 6’sı çocuk gelindir.

 

“Doğmuş çocukların sorunlarını gidermek için görevinizi yerine getirin!”
Türkiye’nin çocuklara yönelik 19 uluslararası sözleşmeye imza attığını anımsatan CHP, ne yazık ki bu sözleşmelere imza atmanın çözüm getirmediğini, uygulamada her türlü ihmal ve ihlal gerçekleştiğini kaydetti.

 

Türkiye genelinde yapılan tahminlere göre 181 bin çocuk gelin mevcut iken, 2012 yılında intihar eden çocuklardan 6’sının çocuk gelin olduğu ortaya çıktı.

 

Raporda aktarılan verilerin ülke nüfusunun yüzde 30’unu oluşturan çocukların sorunlarının sadece bir kısmına işaret ettiğini belirten CHP, Türkiye’de çocukların cinsel istismar, sömürüsü, eğitim, sağlık, adalet gibi temel haklardan mahrum kalacak şekilde ekonomik olanaklardan yoksun bırakılmasının istatistiklere sığdırılamayacak kadar karmaşık ve derin olduğunu vurguladı.

AKP’nin çocuklar için iyi niyet temennilerinin 23 Nisan günüyle sınırlı kılmasının tam anlamıyla ikiyüzlülük olduğunu kaydeden CHP, AKP hükümetini doğmamış çocuklar üzerinden birtakım ekonomik hesaplar yapmayı bırakarak, doğmuş çocuklar için görevini yapmaya çağırdı.