“Çocuklar için Acil 1,4 Milyar Dolar”

25 Ocak 2013

 

Bianet / 25.01.2013

 

UNICEF’in açıkladığı Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2013 Raporu’na göre, insani kriz ortamlarındaki çocuklar için acil olarak 1,4 milyar dolar gerekiyor.

 

Cenevre – BİA Haber Merkezi

 

UNICEF insani kriz ortamlarındaki çocuklar için hemen 1,4 milyar dolar gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili yapılan çağrıda, paranın bu yıl iç çatışmaların, doğal felaketlerin ve diğer olağanüstü durumların hüküm sürmekte olduğu 45 ülke ve bölgedeki çocukların acil ve yaşam kurtarıcı ihtiyaçlarının karşılanması için gerektiği bildirildi.

 

Çağrı sonucunda sağlanacak kaynaklar aynı zamanda felaketlere hazırlıklılığın artırılması, böyle durumlarda toplulukların ayakta kalma güçlerinin pekiştirilmesi ve yeni şokların etkilerinin asgari düzeyde tutulması gibi alanlarda harcanacak.

 

Suriye, Mali ve diğerleri

 

UNICEF Acil Durum Programları Ofisi Direktörü Ted Chaiban sadece 2013 Ocak ayında Suriye’den, Mali’den ve Orta Afrika’dan kaçmak zorunda kalan çocukların sayısının yüksekliğine dikkat çekti.

 

“Çocuklar bu tür olağanüstü durumlarda özellikle zayıf ve savunmasız durumdadır. Sağlıksız ve güvensiz koşullarda, hastalık, şiddet, sömürü ve ihmal gibi risklere maruz kalıyorlar.”

 

Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2013 çağrısı, manşetlerde yer alan ülkelerin yanı sıra, Çad, Kolombiya, Etiyopya, Filipinler, Somali ve Yemen gibi medyada çok daha az yer bulabilen, ancak acilen dikkat ve yardım ihtiyacı içinde olan ülkeleri de kapsıyor.

 

Bununla birlikte kaynak ihtiyacının yüzde 85’inden fazlasının Suriye’deki durum ve bununla bağlantılı mülteci krizi dışındaki insani durumlar için olduğu belirtiliyor.

 

Kaynak aranıyor

 

Chaiban’ın açıklamasında kaynak UNICEF’in kaynak aramasının nedenlerine de değindi.

“UNICEF, sürekli olarak kaynak yetersizliğiyle karşılaşan olağanüstü durumlarda ya da ihtiyaçların en fazla olduğu yerlerde müdahalede bulunmak, karmaşık durumlara yenilikçi çözümler uygulamak ve büyük çaptaki acil durumlarda erken toparlanmayı başlatmak için serbest kaynaklar arıyor.

“Üstelik bu olağanüstü durumlardan çoğu aynı anda birkaç ülkeyi birden kapsıyor.”

 

Milyonlarca çocuk yararlandı

 

UNICEF’in verdiği bilgilere göre,  2012 Ocak-Ekim döneminde kaynaklar şu şekilde kullanıldı.

* Sağlık: 38,3 milyon çocuğa bağışıklık kazandırıldı.

* Su, Sanitasyon ve Hijyen: 12,4 milyon kişiye içme, yemek pişirme ve banyo amaçlı temiz su sağlandı.

* Eğitim: 3 milyon çocuğun daha iyi eğitim imkânlarına ulaşması sağlandı.

* Çocuk Koruma: 2,4 milyon çocuğa çocuk koruma hizmetleri sağlandı.

* Beslenme: 2 milyon çocuğa aşırı ve akut malnütrisyon tedavisi verildi.

* HIV ve AIDS: 1 milyon kişiye test, danışmanlık ve tedavi yönlendirmesi hizmetleri sağlandı.

2012’de büyük kaynak açığı nedeniyle Madagaskar ve Kolombiya gibi kimi ülkelerdeki birçok ihtiyaç karşılanamadı.

 

Birçok ülkede, erişim, güvenlik ve ortakların kapasitesi insani yardımların ulaştırılmasını aksatan önemli engeller olarak belirlendi. (YY)

 

Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2013 Raporu’nu indirmek için tıklayınız.