Çocuklar haklarını çizgi film, şarkı ve masallarla öğrenecek

14 Aralık 2013

Hürriyet / 14.12.2013

AA
Çocuklarla ilgili idari ve yasal düzenlemeler gözden geçirilecek. Çocuk haklarının ihlal edildiği tespit edilen mevzuat revize edilecek. Çocuk hakları kültürünü işleyen çizgi filmler, şarkılar, oyunlar, kitaplar, masallar geliştirilerek çocuk kültürünün günlük hayata pratik olarak yansıması sağlanacak. Öğrenci ve kreş servisleriyle ilgili yasal ve idari düzenlemeler çocukların güvenliği açısından yeniden gözden geçirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Belgeyle çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek, çocuk haklarına ilişkin karar süreçlerine bütün çocukların katılımını sağlamak, çocuğun doğduğu büyüdüğü ve yetiştiği ortamı korumak ve fiziksel çevreyi iyileştirmek, çocuk hakları kültürü çerçevesinde eğitim politika ve programları, sağlık hizmetlerini, aile ve çocuğa yönelik destek ve özel korunma hizmetlerini geliştirmek, çocuk adalet sistemini iyileştirmek, çocuk dostu medya oluşturmak ve etkin bir denetleme izleme ve değerlendirme sistemi kurmak amaçlanıyor.

Bu amaçlar çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşlarda çocuklarla ilgili idari ve yasal düzenlemeler gözden geçirilerek, çocuk haklarının ihlal edildiği belirlenen mevzuat revize edilecek.
Çocuk hakları kültürünü işleyen çizgi filmler, şarkılar, oyunlar, kitaplar, masallar geliştirilerek çocuk kültürünün günlük hayata pratik olarak yansıması sağlanacak. Çocuklar üzerinde kötü etki yaratacak tüm ticari ürün yayın ve reklamlara yönelik yasal düzenlemeler gözden geçirilerek daha etkin yatırımlar düzenlenecek.

Çocuk Meclisi’nde kurum bakımında olan, engelli, ailesi yanında kalan, sokakta çalıştırılanlar dahil olmak üzere il, ilçe ve köylerden toplumun tüm kesimlerinden çocukların katılımını sağlayan bir yapı oluşturulması yönünde gerekli düzenlemeler yapılacak.

Çocuğun yaşadığı her alanda özel hayatın gizliliği ve korunması için yasal ve idari tedbirler alınacak. Özellikle medyada ve adalet sisteminde çocuğun mahremiyeti ilkesinin daha dikkatli uygulanması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

Eğitim sisteminde farklı inanç ve kültürlere saygı anlayışı esas alınacak, özellikle seçmeli din derslerinde bu hususa önem verilecek.

Öğrenci servisleri yeniden gözden geçirilecek

Öğrenci ve kreş servisleriyle ilgili yasal ve idari düzenlemeler çocukların güvenliği açısından yeniden gözden geçirilecek.

Okul sistemi dışında kalan ve çocukların sisteme dahil edilmesi ve okul terklerinin önlenmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

Öğretmen ve idareciler okul sistemi dışına çıkmış ya da sistem dışına çıkma riski altındaki çocuklarla ilgili hizmet için eğitim programları yoluyla bilgilendirilecek.

Bölgesel farklılıkların azaltılması için dezavantajlı ailelerin yaşadığı mahalle ve bölgelerde bulunan okullar bütçe imkanları dahilinde daha fazla kaynak aktarımı sağlanarak, bu okulların donanımı artırılacak. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının gittiği okullara deneyimli öğretmenleri çekmek için ve bu okullarda kalıcı kılmak için öğretmenlere belli teşvikler tanınacak. Aynı zamanda bu okullarda öğretmen sayısı arttırılacak.

Öğrencilerin ortaöğretime gelmeden önce portfolyoları çıkartılarak hangi alanlarda daha yetenekli oldukları tespit edilecek ve ortaöğretimde program seçiminden kaynaklanacak sorunlar en aza indirilecek.

İstismar mağdurlarına yönelik psikososyal destek birimleri oluşturulacak.

Çocuklara yönelik madde bağımlılığı tedavi merkezleri yaygınlaştırılacak ve geliştirilecek. Cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçte ikincil örselenmelerini engellemek üzere kurulan sektörler arası işbirliği ile hizmet veren “Çocuk İzlem Merkezi Modeli” ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
Özellikle cinsel istismar mağduru çocuk ve ailesi olmak üzere ihmal ve istismar mağdurlarına yönelik ücretsiz psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği, mağdur ve ailesinin düzenli takip edildiği ve sektörler arası işbirliği ile hizmet veren özel birimler oluşturulacak. Hizmet modelinin altyapı ve kapsamını belirlemek üzere ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulacak.

Çalışan çocukların fiziksel psikolojik ve sosyal gelişimlerinin ve çalışma koşullarının izlenmesi ve mevzuat uyarınca haklarının korunabilmesi için takip sistemi kurulacak. Bu kapsamda illerde “Çocuk İşçiliği İzleme Birimleri” oluşturularak, yerel düzeyde izleme sağlanacak. Bu birimler, çalışan çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesini sağlayacak programlar geliştirecek.
Sanatsal, kültürel faaliyetlerde ve reklam sektöründe çalıştırılan çocuklara yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Tek ebeveynli aileler için ücretsiz kreş

Anne ve babaların ve özellikle kadının aile reisi olduğu tek ebeveynli aileleri ve çalışan anneleri destekleyen yasal düzenlemeler yapılacak. Özellikle çocuğun temel öz güven duygusunun geliştiği 0-3 yaş döneminde çocuğun temel bakımını üstlenen ebeveyn için daha esnek çalışma koşulları sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak. Tek ebeveynli ailelere yönelik ücretsiz kreş hizmeti verilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak.

Çocuklarla ya da çocuklar için çalışan özellikle onlarla aynı ortamda bulunacak personelin seçiminde özel ihtimam gösterilmesi gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Özellikle çocuklara karşı şiddet, bilhassa cinsel şiddet suçlarının, sicil kaydında aranması ve bu hususta zaman aşımının geçerli olmaması çocuğun cinsel istismarıyla ilgili herhangi bir suça bulaşmış kişilerin bu tür meslek ya da gönüllü faaliyetlere alınmasının yasaklanması için gerekli düzenlemeler yapılacak.
Ensest ayrı bir suç olarak düzenlenecek

Çocuğun cinsel istismarı suçunda failin niteliğine göre suçların tarif edilmesi ve çocuğun menfaatine uygun biçimde müeyyide uygulanmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılacak.
Ensest mevzuatta ayrı bir suç türü olarak düzenlenecek. Hukuk fakültelerinin de çocuk hukuku alanının müfredata girmesi sağlanacak. Çocuk mahkemelerinin ihtiyaçları karşılanacak ve dava sürelerinin kısaltılması ve çocuk tutukluluk sürelerinin azaltılması için gerekli tedbirler alınacak. Çocuk mahkemesi, savcısı ve ağır ceza mahkemesi sayısı arttırılacak.

Engelli veya ihmal/istismar edilmiş adli vakaların, Basın Kanunu’na muhalefetle medya tarafından ifşa edilerek zavallı, mağdur gösterilerek suistimal edilmesi engellenecek.

Mama reklamlarının anne sütü alma oranlarını düşürdüğü dikkate alınarak, ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilecek.