Çocuk ve Medya Stratejisi için Görüş Alınacak

10 Eylül 2013

Bianet / 10.09.2013

Çocuk ve Medya Strateji Belgesi Taslağı hazırlandı. Çocukların ve diğer paydaşların görüşünün alınacağı taslak yıl sonunda hükümete sunulacak.

İstanbul – BİA Haber Merkezi

Çocuk ve Medya Hareketi’nin ilk somut ürünü olan Strateji Belgesi Birinci Taslağı hazırlandı.
Çocuk Vakfı’nın bildirdiğine göre, öncelikli amacının “çocuk dostu bir medya düzeni ve medya okuryazarı bir Türkiye” olduğu açıklanan strateji belgesi için Ocak 2013’te çalışmalara başlandı.
Belgeye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ölçüt ve ilkeleriyle yön verildi.
Farklılıklara bakılmaksızın tüm çocukların medyada eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde temsiline; izleme ve denetim süreçlerinde çocuk katılımını sağlamaya yönelik yaklaşıma öncelik verildi; stratejik amaç ve eylemler hak temelli anlayışa göre belirlendi.

Projeler

Strateji Belgesi’nde90 proje ve eylemden söz ediliyor. Bunların bazıları şöyle:
* Medya yapım süreçlerine çocuk katılımının sağlanması
* Medya denetim süreçlerine çocuk katılımı
* Medya denetçiliği modelinin geliştirilmesi
* Çocuk Hakları odaklı habercilik ve yayıncılık dersleri
* Aile, çocuk ve eğitimcilerden oluşacak medya etik kurallarının oluşturulması
* Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun oluşturulması
* Medyada çalışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması
* Çocukların yeni medyadaki siber zorbalık, pornografi, kumar vb. olumsuz içeriklerden korunması ve yeni bilişim suçlarının yeniden tanımlanması
* Türkiye Çocuk ve Medya Yasası’nın hazırlanması
* Çocuklara özel verilere ait ( fotoğraf ve görüntüleri vb.) koruma kurallarının ve modellerinin geliştirilmesi
* Medya kuruluşlarında Çocuk ve Medya Kurulu’nun oluşturulması

Amaçlar

2014-2018 yıllarını kapsayan Strateji Belgesi’nde öngörülen stratejik amaçlar ise şöyle sıralanıyor.

* Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm taraflarca bilinirliğini ve benimsenmesini yaygınlaştırmak
* Çocuk haklarına saygılı medya içerikleri ve uygulamaları geliştirmek
* Örgün eğitimin tüm kademelerinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek
* Hayat boyu öğrenme sürecinde medya okuryazarlığı becerisini geliştirmek
* Medyada içerik oluşturma, izleme ve denetim süreçlerinde çocuğun katılımını sağlamak
* Farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocukların eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde uygun temsilinin sağlanacağı süreçler geliştirmek
* Kültürel değerlerimize uygun, çocuk odaklı medya içerikleri ve yapımlar geliştirmek
* Çocuk-medya ilişkisine yönelik sivil denetim modelleri geliştirmek
* Çocuğun tüm gelişim özelliklerini dikkate alacak şekilde “medyaya yönelik’ yasal altyapıyı geliştirmek
* Aile, çocuk ve eğitimcilerin etkin iletişim kurabileceği, güvenli medya geliştirmek
* Çocukta okuma kültürünü erken dönemden başlayarak çocukta okuma kültürü geliştirmek
* Çocuk ve medya ilişkili araştırma ve uygulama merkezlerini yaygınlaştırmak

Çocuk görüşü

1.Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 belgesi için kamu kurum ve kuruluşları yanında 9-18 yaş grubu çocuklar ve etkileyen tüm paydaşların görüşlerinin alınması için 10 Eylül – 25 Ekim 2013 tarihleri arasında çalışmalar yapılacak.
Strateji Belgesi Birinci Taslağı, 14-15 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde müzakere edilerek sonlandırılacak ve Aralık 2013 tarihinde hükümete sunulacak.

Taslağa katkıda bulunmak isteyenler info@cocukvemedyahareketi.org ya da info@cocukvemedyakongresi.org e-postaları aracılığıyla görüş bildirebiliyor. (YY)
Strateji Belgesi Birinci Taslağı’na buradan ulaşabilirsiniz.