Çocuk ve Medya Strateji Belgesi

25 Kasım 2013

Milliyet / 25.11.2013

Medyanın en fazla istismar ettiği haber öznelerinden biri çocuklardır.

Geçtiğimiz Hafta Çocuk ve Medya Hareketi’nin düzenlediği, 116 çocuk ve 395 yetişkin delegenin katıldığı Çocuk ve Medya Kongresi’nde çocuk medyası ve uzmanlarının sunduğu bildirilerin çocuk odaklı habercilik açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştik. Bu çalışmaların Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ sonrasında kutlanmaya başlanan ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ ne de denk gelmesi de bu nedenle anlamlıdır. Bu nedenle 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde ilk kez çocuk ve medya bağlamında koruyucu, içerik geliştirici ve medya okuryazarlığı eğitimine yönelik bir strateji belgesini okurlarımızla paylaşmak yerinde olacak.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin Çocuk ve Medya Strateji Belgesi’nin hazırlandığını, ancak henüz resmi belge statüsü kazanamadığını belirtirken de çocukların katılımına önem verdiklerini belirtiyor. Kongre’nin strateji danışmanı olan Necmettin Oktay Çocuk ve Medya Strateji Belgesi’nin ilk taslak sunumu ise şöyle:

– Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bilinirliğini sağlamak
– Örgün eğitimde medya okuryazarlığını geliştirmek.
– Medyada içerik oluşturmak.
– Çocuk ve medya ili ilgili araştırma ve uygulama merkezlerini yaygınlaştırmak.