ÇOCUK VE İNTERNET: Çocuk ve Bilgi Güvenliği 1. Kongresi

25 Şubat 2013

Değerli Çocuk Dostları,

Çağımız bilgi, iletişim ve teknoloji çağı. Günümüzde bilgiye ulaşım artık çok kolay ve iletişim olanakları da elimizde, hatta avcumuzun içinde. Bilişim ve iletişim teknolojilerini yaşamın her alanında sıkça ve çok yaygın şekilde kullanıyoruz. Bu teknolojilerin doğru şekilde ve uygun kullanılması bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, öte yandan kısmen de olsa zorlaştırabiliyor. Ayrıca öğrenme, iş yapma ve eğlence kültürümüzü farklılaştırıyor; alışkanlıklarımızı etkiliyor ve değiştiriyor.

Tüm faydalarına ve kullanım kolaylığına karşın internet ve diğer iletişim araçları bilinçli ve kontrollü kullanılmadıkları takdirde özellikle çocuk yaş grubundaki kullanıcılar için zararlı etkilerinin olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Oysa çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlığı ve esenliği en temel sorumluluk alanımız. Yeni medyanın sağladığı nimetlerden yararlanırken elde ettiğimiz faydayı en üst düzeye çıkarmak, aynı zamanda karşılaşabileceğimiz olumsuz etkilerini de dikkate almak ve müdahale etmek durumundayız.

Bu amaçla; 7-9 Kasım 2013’de Ankara’da  “Çocuk ve İnternet” ana temalı bir kongre düzenleyerek çocuk sağlığı, bilişim ve iletişim gibi farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi planlıyoruz. Özellikle çevrimiçi etkinliklerin ve iletişim araçlarının çocuklar üzerine etkilerini ve çocuklarımızın zarar görmesini önlemek için neler yapılması gerektiğini birlikte tartışmayı, bilgi ve iletişim çağında bu araçlardan en üst düzeyde fayda sağlayacak sonuçları elde etmeyi hedefliyoruz.

Kongrede bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılmasının yanı sıra, uzman konuşmacılar davet etmeyi, paneller düzenlemeyi ve eğitimler vermeyi planlıyoruz. Kongre taslak programına ve kongre ile ilgili bilgilere www.cocukveinternet.org adresinden erişebilirsiniz.

Sizi kongremize katılmaya, katkı vermeye ve birikimlerinizi bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Betül Ulukol

Çocuk ve İnternet Kongresi - Afiş

Basic CMYK

Çocuk ve İnternet Kongresi - Duyuru1