ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ ÇİİÖD KÜRTAJ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN AÇIKLANMASIDIR

3 Temmuz 2012

 

       Sayın Başbakan tarafından ortaya atılan ceninin yaşam hakkının korunmasının Devletin görevi olduğu, bu nedenle kürtajı bir cinayet olarak gördükleri yolundaki açıklamaları kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olmuştur.

Çocukların ihmal ve istismardan korunması amaçlı olarak 30 yıla aşkın bir süredir yoğun çalışmalar yapan Derneğimizin çocuğun yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bu konuda sessiz kalamayacağı ortadadır. Bu konudaki görüşlerimizi kamuoyu ve üyelerimizle paylaşmak istedik.

ÇİİÖD olarak, çocuğun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm haklarının korunmasının toplumun ve Devletin birincil önceliği olmasının gerektiğini kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

Çocuğun yaşam hakkı öncelikle bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı kaliteli bir yaşam şeklini oluşturur. Çocuğun sağlığı öncelikle kendisini ardından ve eşit derecede ailesini yakın çevresini ve toplumu etkiler. Çocuğun hakkı olan sağlıklı ve kaliteli yaşamı ona sunmak korumak sağlık sorunlarını önlemek ve gidermek önce ailenin, sonra Devletin ve toplumun görevidir. Kürtaj konusuna da bu bakış açısıyla bakmak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bir anne önce çocuğunun sağlıklı mutlu yaşamasını ister. Hiç kimse bu konuda bebek bekleyen bir anne kadar duyarlı olamaz. Bebeğin aldırılması ( kürtaj ) kararı bu nedenle öncelikle onun hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasında elbette keyfilik söz konusu olamaz. Bu nedenle hakkın kullanımı bazı sınırlandırılmalara tabi tutulmuştur. Bu sınırlandırmalarda ana ilke bebeğin dünyaya sağlıklı gelmesi ve annenin bu bebeği getirmeye hazırlayan ekonomik, psikolojik ve sosyal koşulları taşımasıdır.

Gebeliğin erken dönemlerinde saptanabilen, çocukta giderilemeyen engellere yol açan, önlem ve tedavi yolları henüz geliştirilmemiş ya da annenin ulaşımına sunulamamış tıbbi ya da toplumsal sorunlar olabilir. Anne gebeliğe ve anneliğe biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak hazır olmayabilir. Kendisi henüz çocuk yaşta olabilir ya da tecavüze uğramıştır. Bu durumda annenin bu bebeği karnında taşıdığı her an bu olayın acısını yaşamaya devam edeceği ve bebekle arasında sevgiye ve isteğe dayalı anne çocuk ilişkisinin oluşamayacağı, çocuğun bundan etkileneceği ve sorunlu olarak dünyaya geleceği, sağlıklı bir yaşam hakkı olamayacağı tartışmasızdır.

Bu durumlarda gebeliğin sona erdirilmesi ( kürtaj hakkı ) yasal olarak ebeveynlere verilmiştir. Bu hakkın geri alınmasının anne ve bebek sağlığı açısından yoğun ölümlere ve kalıcı özürlere neden olacağı açıktır. Unutmamalıyız ki, sağlıklı anneler sağlıklı çocuklar doğururlar. Anne sağlığını tehlikeye atarak, annenin yaşam hakkını yok sayarak çocukların yaşam haklarını koruyamayız.  1980 li yılların başında yasalarımızda yer alan kürtaj hakkı, daha önceki yıllarda yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanan bir düzenlemedir. Özellikle eğitimsiz – yoksul annelerin çocuklarını sağlıksız ve mutsuz yetiştirilecekleri endişesiyle kendilerine uyguladıkları, gebeliğe son verme çabaları sonucunda yılda 10.000 lerce anne ölmüş, bir o kadarı da sakat kalmıştır.

Bu duruma geri dönmeye olanak sağlayacak söylemlerden vazgeçilerek, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUYABİLMEK İÇİN, KÜRTAJ YASAĞINA KARŞI ÇIKTIĞIMIZI sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

ÇİİÖD Başkanı

                                                                                                                 Av. Türkay ASMA