Çocuk İstismarında Yeni Düzenleme

12 Eylül 2011

Bianet / 12.09.2011

Çocukları cinsel istismardan korumaya yönelik yasa yeniden düzenlenecek. 18 yaşın altındakilerin çocuk kabul edilmesi ve sanal ortamda yapılan buluşma çağrısının suç olması gibi yenilikler getiriliyor.

Türkiye, “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”ni onayladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sözleşmenin ışığında yasa yeniden düzenlenecek.

Ancak kamuoyunda “Hadım yasası” olarak bilinen çocuk istismarıyla ilgili yasanın özü değişmiyor. “Cinsel istismar suçlarını işleyenlerin testesteron hormonlarına kimyasal işlemle müdahale edilmesi” konusunda niteliksel bir değişiklik olmayacak. Daha önce Adalet Komisyonu’ndan geçen yasa Avrupa Konseyi’nin kararına uygun olarak düzenlemelere tabi tutulacak.

Basında çıkan haberlere göre, yapılması beklenen düzenlemeler içinde, çocukları internet yoluyla buluşmaya çağırmak cinsel istismara yönelik teşebbüs olarak değerlendirilmesi de var.
Ayrıca, çocuklarla çalışan eğitim, sağlık, sosyal koruma, adli ve emniyet sektörlerinde görev alan kişilerin seçimine de kriterler getirilecek; çocuklara cinsel sömürü veya istismar fiilinden hüküm giyenler bu tip görevler yapamayacak

18 yaşının altındakiler “çocuk” kabul edilecek. 18 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye girmek suç olacak. Keza, çocuk pornografisi, çocukları başka bir cinsel etkinliğe ya da cinsel istismara tanıklık etmeye zorlamak da suç olarak değerlendirilecek.

Çocuk istismarına karşı alınacak yeni tedbirler arasında şunlar da sıralanıyor:

* Çocuklar, ilk ve ortaöğretimde, cinsel istismar ve risklerine uyarılıp bilgilendirilecek.
* Cinsel istismar ve sömürüye karşı, arayanlara gizlilik içinde danışma sağlamak üzere telefon veya internet yardım hatları gibi bilgi servisleri oluşturulacak.
* Çocuğun anne-babası ya da bakımından sorumlu kişiler cinsel sömürü ya da istismara karışmışsa, çocuk ya da istismarı yapan ailedeki kişi aile ortamından uzaklaştırılacak.
* Cinsel tacize yönelik ceza davaları öncelikle ele alınacak.
* Cinsel istismarda bulunanların kimlik ve genetik profili (DNA) saklanacak, bu bilgiye başka ülkeler de ulaşabilecek.
* Tacize ya da tecavüze uğrayan mağdur çocuğun kimliği gizli tutulacak kamuoyuna deşifre edilmeyecek.
* Çocuğun, adli süreçte kendisine saldırıda bulunan faille aynı anda mahkemede bulunması engellenecek. (YY)