Çocuk istismarına son

29 Agustos 2011

Star / 29.08.2011

RTÜK, televizyon reklamlarında çocukların istismar edilmesini engelleyici bir dizi kararın da yer aldığı yeni yayın standartlarını kabul etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3 Mart 2011’de 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından, yeni yayın standartlarını belirlemeye yönelik yönetmelik çalışmasını tamamladı.

Reklam ve programlarda çocukların rol almasından, reklam sürelerine, sponsorluk ve ürün yerleştirme uygulamalarına kadar pek çok konuda yeni yayın standartlarını içeren yönetmeliğin Ramazan Bayramı’ndan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

RTÜK’ün yönetmelik çalışmaları ilk olarak, çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında çocukların rol almamasına ilişkin düzenlemeyle gündeme geldi.

Taslakta, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi esas alınarak yayınlarda çocukların istismar edilemeyeceği hükmüne yer verildi.

Reklamlarla ilgili düzenlemeler

Reklam yayınlarıyla bir saatlik yayın içerisinde reklamların toplam süresi 12 dakikadan fazla olmayacak. Yayın kuruluşları bir saatlik yayın süresi içerisinde en fazla 6 kez reklama çıkabilecekler. Sponsorlar programın başında ve sonunda 5’er saniye süreyle görünüp, programı kimin sunduğu bilgisini sesli olarak verebilecek.

İlk kez yeni yasayla yayıncılık mevzuatına giren ürün yerleştirme uygulamalarında dijital yerleştirmeye izin verilecek.