Çocuk İstismarı Önleme ve Çocuk Hakları Günü

19 Kasım 2013

Haberx / 19.11.2013

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kaya Genez, ‘19 Kasım Uluslararası Çocuk İstismarı Önleme Günü’ ve ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, dünyada ve bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok çocuğun mağdur olduğunu, evsiz ve yurtsuz kaldığını söyledi.

Çocuk haklarının kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavram olduğunu hatırlatan Av. Kaya Genez, “Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na dair sözleşmedir. Dünyada ve coğrafi bölgemizde yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok çocuk mağdur olmakta evsiz ve yurtsuz kalmaktadır. Ne yazık ki yakın gündemimize düşen bebek ve çocuklara karşı ebeveynlerinin ihmalleri nedeniyle çocukların hayatına mal olan olaylar hepimizi milletçe derinden üzmüştür. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağına olan inancımız tamdır. Samsun Barosu olarak her yıl ve hatta her gün bir adım daha ileri giderek çocuk haklarının korunması ve hukuki yardımlardan yararlandırılmaları konusunda elimizden geleni yapmaktayız” dedi.

Av. Genez açıklamasına şöyle devam etti: “Samsun Barosu olarak çocukların, ihmal veya istismara uğraması, şiddete maruz kalması, suç işlemekte aracı olarak kullanılması, eğitime devam edip edememesi, anne-baba ile görüşemeyen çocuklar, çocuk ticaretine maruz kalan çocuklar, fuhşa ve pornografiye maruz kalan çocuklar, kötü koşullarda çalıştırılan çocuklar, çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılan çocuklar, dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan çocuklar, nüfus kaydında sorun olan çocuklar, herhangi bir sebeple okulunu değiştirmek zorunda kalan çocuklar, devam eden bir davada avukata ihtiyacı olan çocuklar konusunda hakların bildirilmesi ve gerekli hukuki yardımın yapılması konusunda gereken yardımı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çocukların, suça sürüklenmediği, suçta kullanılmadığı, istismar edilmediği, kaliteli eğitimle yetiştirildiği, mutlu bir yaşam ortamında yaşaya bildiği, savaş ve silahların gölgesinde kaybolup gitmediği, haklarının tanınıp saygı gösterildiği güzel bir dünyada yaşayabilmeleri gerekir.”