Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Fuhuşu ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü

16 Temmuz 2009

Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Fuhuşu ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü İlk Ülke Raporu: Türkçe, English (Corr/İngilizce Düzeltme/Ekleme Rapor)

Konular Listesi: English (Add/Elkeme)

Yazılı Yanıt: English

HDK Raporu:  Türkçe, English

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri: Türkçe, English