Çocuk Hakları için Ortak Eylem Planı

18 Nisan 2013

 

Bianet / 18.04.2013

 

Çocuk haklarının mümkün olan en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Ortak Eylem Planı imzalandı. Planda çocuklar için şikâyet mekanizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve usuller geliştirilmesi de yer alıyor.

 

İstanbul – BİA Haber Merkezi

 

UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier ve Türkiye Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu çocuk haklarının mümkün olan en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Ortak Eylem Planı’nı bugün imzaladı.

 

Çocukların ve kadınların seslerinin her ortamda duyulmasının önemini vurgulayan Marie-Pierre Poirier konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

 

“Uluslararası deneyim, kamu denetçiliği kurumunun varlığıyla; çocuk haklarının daha iyi korunduğunu, politikalar belirlenirken çocukların çıkarlarının dikkate alındığını ve çocuklarla ilgili politikaların fonlarla da desteklendiğini göstermektedir.”

 

Çeşitli alanlara odaklanan Ortak Eylem Planı’nda çocuklarla ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet mekanizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve usuller geliştirilmesi de yer alıyor.

Ömeroğlu da konuşmasında şu görüşe yer verdi.

 

“Bağımsız izleme, eğitim, adalet, sağlık ile sosyal politikalar gibi konularda, özellikle de çocuklar ile kadınlar söz konusu olduğunda; kamu kurumlarının hesap verebilirliklerinin sağlanmasında değerli bir araçtır.”

 

Toplumsal bir gösterge

 

UNICEF de kamu denetçiliği kurumunun kurulması ile kamu denetçilerinden birinin kadın ve çocuk haklarından sorumlu olmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

 

İlgili basın açıklamasında, çocuk haklarını savunmak için oluşturulan bağımsız kurumların o toplumun çocuklara nasıl baktığının göstergesi olduğunu belirtti.

 

“Böylesi kurumlar, kendilerine meşruiyet ve geniş toplumsal sahiplenme sağlayan siyasal ve toplumsal süreçlerle belirlenmelidir.

 

“Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini kendilerine ilke edinerek çocuklar için kamu denetçiliği görevini üstlenenler, onların yararının gözetilmesinin ve onlara uygun bir yönetimin sağlanmasının eleştirel bakışlı savunucularıdır.”

 

Özel madde

 

TBMM’nin Haziran 2012’de kabul ettiği kamu denetçiliği kurumuyla ilgili yasada yer alan özel bir madde, beş kamu denetçisinden birinin özellikle kadın ve çocuk haklarına odaklanmasını öngörüyor.

 

Kamu başdenetçisi ve beş kamu denetçisi Meclis tarafından seçilerek Aralık 2012 itibarıyla görevlerine başlamıştı. (YY)