Çocuk gelinlere karşı ‘Kader’ hutbesi

3 Mart 2014

Çocuk gelinlere karşı ‘Kader’ hutbesi

Milliyet, 3 Mart 2014
http://gundem.milliyet.com.tr/cocuk-gelinlere-karsi-kader-/gundem/detay/1845216/default.htm

‘Çocuk gelin’ Kader Ertem’in ölümü küçük yaşta evlilik sorununun camilere taşınmasına neden oldu. Siirt İl Müftülüğü erken yaşta evliliklerin zararına ilişkin bir hutbe hazırlayarak kentteki tüm camilere gönderdi

DAMLA YUR İstanbul

Siirt Pervari’de 11 yaşında ‘gelin’ edilip, 12 yaşında anne olan, 13’ünde doğurduğu ikinci çocuğunun ölümünden bir kaç ay sonra odasında ölü bulunan Kader Erten’in ölümü ‘çocuk gelin’ler sorununun camilere yansımasına vesile oldu. Siirt İl Müftülüğü erken yaşta evliliklerin zararına ilişkin bir hutbe hazırlayarak kentteki tüm camilere gönderdi. Hutbe ilk olarak Kader’in öldüğü Pervari’deki camilerde okundu.

Siirt’e bağlı tüm ilçe ve köylerdeki camilerde okunmaya devam edilecek olan hutbede, erken yaşta evliliklerin dini açıdan da sakıncalı olduğu Hz. Muhammed’in yaşamından verilen örnekle şöyle anlatılıyor; “Evlenecek eşler arasında yaş bakımından bir denkliğin olması önemlidir. 20 yaşındaki genç bir kızın 50-60 yaşında bir erkekle evlenmesi, yaş farkı bakımından birtakım sakıncalar doğurur. Bu meseleye ölçü olacak hususları Peygamberimiz bizzat hayatında bize göstermiştir. Hz. Fatıma validemiz evlilik çağına gelince, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gelerek onu Resulullah’dan istediler. Fakat Peygamberimiz, ‘Henüz küçüktür’ buyurarak nikâha rıza göstermediler. Aynı talep Hz. Ali’den gelince, uygun gördü ve Hz. Fatıma’yı Hz. Ali’ye nikahladı. Nitekim, o sıralar Hz. Ebû Bekir 51, Hz. Ömer 42 ve Hz. Ali 24 yaşlarında idiler. Hz. Fatıma ise 18 yaş civarında idi. Erkekle kadın arasında aşırıya kaçmamak kaydıyla biraz yaş farkının bulunmasında herhangi bir sakınca yoktur.”

‘Çöpçü ile profesör evlenebilir’
Hutbede, ‘berdel’ usulü evliliğin de ayet ve hadis örnekleriyle İslam dininde yerinin olmadığı belirtiliyor. Erkek ve kadının yaş dışında statü olarak da birbirlerine denk olması gerektiğini şu ifadelerle yer alıyor; “Evlenmede denklik erkek tarafından aranır. Mezhep imamlarımız sosyal statü bakımından erkeğin hanıma göre daha üst seviyede olmasının evlilik için daha güzel sonuçlar doğuracağı kanaatine hasıl omuşlardır. (…) Mesela bir çöpçüyle bir profesörün kızı birbirlerini sevse ve birbirlerinden razı olarak evlenseler bunların evliliği olur.” Hutbede, “Baba kızını denk birisiyle evlendirecektir. Babanın vazifesi kızına denk birini bulmaktır da deniliyor.

Tüm kurumlar seferber
Hutbe Pervari Kaymakamlığı’nın ‘Erken yaşta evlilikler ve kız çocukların okullaştırılması çalıştayı’ kapsamında karar verilerek Pervari Müftülüğü tarafından hazırlandı. Çalıştay kapsamında aralarında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlardan temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu.