Çocuk Adalet Sistemi Tartışılıyor

3 Aralık 2012

 

Bianet / 03.12.2012

 

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Ankara’da gerçekleşecek. Sorunların ve çözüm önerilerinin koruma, önleme, yargılama eksenlerinde ele alınacağı sempozyum 5 Aralık’ta başlayacak.

 

Çocuklar için Adalet Sempozyumu Ankara’da, 5-7 Aralık arasında yapılacak. Türkiye’de çocuk adalet sisteminin çeşitli boyutlarlarıyla ve farklı ülkelerdeki örnekleriyle ele alınacağı üç gün sürecek sempozyum Ankara Hilton’da gerçekleşecek.

Sempozyumun teması “koruma/önleme, yargılama boyutlarında sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlararası işbirliği.

 

5 Aralık Çarşamba günü 9.30 itibariyle başlayacak olan organizasyona yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konuşmacı katılacak.

 

İlk gün konuşulacak konular arasında Türkiye çocuk adalet sisteminin genel değerlendirmesi, Türkiye’nin çocuk adalet sisteminden gözlemler, çocuk adalet sisteminde önleyici yaklaşımlar, sistemin örgütlenmesi, alternatif yaklaşımlar, çocuk erken tanı ve uyarı sistemi, çocuk suçluluğunu önlemede ebeveyn kontrolü, koruma tedbirleri uygulamaları, suça sürüklenen çocuklara yönelik onarıcı adalet programları ve çocuk arabuluculuğu gibi başlıklar bulunuyor.

 

Koruma sistemi

 

Türkiye’de çocuk koruma alanında kurumlararası koordinasyon, çocuk koruma sisteminde kurumlararası işbirliği, Türkiye’de çocukların “terör suçluluğu” gibi konular da ikinci günün konularında bazıları.

 

Gün boyu sürecek konuşmalar arasında, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu’ndan Avukat Seda Akço‘nun “Türkiye’de Koşullu Salıverme Sistemi’nin Geliştirilmesi” başlıklı sunuşu, Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit, Ar. Gör. Sedat Yağcıoğlu ve Yaşar Çavdar’ın katıldığı Adalet Sisteminde Çocuğun Dinlenilmesi başlıklı panel gibi çeşitli sunum ve tartışmalar yapılacak.

 

Farklı modeller

 

Son gün konuşmalarında öne çıkacak başlıklardan biri çocukların korunması olacak.

 

İstanbul Üni. Hukuk Fak. Ar. Gör. Sevgi Kayak‘ın aile içi şiddet gören çocukların korunmasına dair konuşması, Sosyal Çalışmacı Aslan Yalçın’ın korunmaya muhtaç çocukların gelecek kaygıları üzerine sunuşu gibi konuşmaların ardından uzman tartışmaları yapılacak.

 

Bu bölüm çocuk adalet sisteminde etik ilkeler, bağımsız izleme mekanizmaları ve veri toplama başlıkları altında gerçekleşecek.

 

Sempozyum çocuk adalet sistemine yönelik uluslararası modellerin ele alınacağı ortak oturumla son bulacak.

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Hatem Kotrane‘nin diğer ülke değerlendirmeleri ışığında Türkiye’ye baktığı sunuşu da bu oturumda yer alacak. (YY)

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu programına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ankara – BİA Haber Merkezi

03 Aralık 2012, Pazartesi