Çocuğunuzun belleğini kuvvetlendirmek için…

30 Haziran 2013

Vatan / 30.06.2013

E-Posta: mihrapdivrengi@bilfen.com

Her anne babanın isteğidir, çocuğum her şeyi öğrensin. Hatta en hızlı ve en iyi o öğrensin. Öğrendiği hiçbir şeyi de unutmasın… Ama anne babalar genellikle şunu unutur, çocuğunun öğrendiği herhangi bir şeyi kalıcı hale getirebilmesi için bellek stratejilerine sahip olması gerekir.

Biz insanoğlunun bireyselliğini belirleyen temel unsurlardan birisi de bellektir. Diyelim ki ailece bir hafta sonu etkinliği yaptınız. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ailenize o günü sorduğunuzda herkes farklı şekilde anlatacaktır. Çünkü herkesin belleği kendi stratejisi doğrultusunda bilgi ve anı depolar. Bellek edindiğimiz her tecrübeyi ya da öğrendiğimiz her bilgiyi güvenilir bir biçimde, eksiksiz ve doğru olarak zihinde tutma becerimizi ifade eder.

Okul öncesi dönem çocuklarında yaş ilerledikçe dikkat süresi uzar ve çocuklar olayları daha ayrıntılı ve daha belirgin hatırlamaya başlarlar. Bu yıllarda duyusal bellek çalışırken, ilkokul yıllarına doğru çocuklar bellek stratejilerini geliştirmeye ihtiyaç duymaya başlarlar. Bellek stratejileri onların bilgiyi hatırlama ve transfer etme becerilerinin temelini oluşturur.

Bellek stratejileri tekrarlama, gruplama, betimleme, anlamlandırma, ayrıntı ve zenginleştirme, ipuçlarını kullanma ve otomatikleştirme gibi alt başlıklara sahiptir. Bu stratejiler okul ve ailenin kuracağı işbirliği ile çocukta sağlıklı bir şekilde gelişecektir.

Sağlıklı bir bellek gelişimi için aileler neler yapabilir?

Çocuğunuzun doğumu ile birlikte sağlıklı bir şekilde gelişmesi için beslenme, uyku, giyinme gibi öz bakım gereksinimlerini, sosyal ve duygusal gereksinimlerini zamanında ve uygun şekilde karşılamalısınız. Çocuk bedenen sağlıklı ise tüm gelişim alanları bundan etkilenecektir.

Çocuğunuza bir bilgi verecekseniz, bu bilginin onun yaşına uygun olduğundan emin olmalısınız. Bu bilgiyi verirken ona sorular sorun ki, ön bilgilerini hatırlasın.

Ondan her şeyi birden bire öğrenmesini beklemek yerine adım adım ilerlemeli ve öğrendiklerini hatırlamasına yardımcı olmalısınız.

Bellek gelişiminde dil gelişimi ve sosyal etkileşim önemli bir yere sahiptir. Çocuğunuzla bol bol sözlü ve sözsüz iletişimde bulunun. O size bir şey anlatıyorsa da mutlaka onu dinleyin. Böylece onun işitsel/sözel bellek gelişimini desteklemiş olacaksınız.

Ona evde zengin uyaran ortam sunun. Saatlerce televizyon karşısında oturmasından sa sizinle birlikte yap-boz yapması ya da ona bir hikaye okumanız bu süreçle etkili olacaktır.

Çocuğun hayatındaki etkinliklerin rutin bir şekilde devam etmesi ve iletişiminizde izleyeceğiniz davranış ve konuşmalarınızın her zaman tutarlı olması onun tekrarlama stratejisini güçlendirecektir.

Hafta sonu yaptığınız bir etkinliği hafta içi yeniden konuşun, ona anlatması için fırsat verin. Böylece hatırlama becerisi artacaktır.